Bezrobocie.org.pl

Blog o biznesie, pracy i karierze

Praca

Brutto, ile to netto? Jak przeliczać wynagrodzenie?

Brutto, ile to netto? Jak przeliczać wynagrodzenie?

Często zadajemy sobie pytanie: „brutto, ile to netto?”. Wynagrodzenia te są dwoma pojęciami, które warto dobrze zrozumieć. Znając różnicę między nimi, możemy lepiej zrozumieć, dlaczego kwota na naszej umowie różni się od tego, co otrzymujemy na koncie bankowym.

Wynagrodzenie brutto i netto – co to oznacza?

Zanim przejdziemy do szczegółów, warto zrozumieć, czym dokładnie jest wynagrodzenie brutto i wynagrodzenie netto. Wynagrodzenie brutto jest to pełna kwota, którą pracownik otrzymuje za swoją pracę. Jest ona zawarta w umowie i nie uwzględnia żadnych potrąceń ani składek. Natomiast wynagrodzenie netto jest to kwota, którą pracownik otrzymuje po odliczeniu wszystkich składek i potrąceń.

Jak obliczyć kwotę netto?

Aby obliczyć kwotę wynagrodzenia netto, musimy od wynagrodzenia brutto odjąć wszystkie potrącenia i składki. Potrącenia mogą obejmować składki na ubezpieczenia społeczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy. Po odjęciu tych kwot otrzymujemy wynagrodzenie netto, czyli kwotę, którą pracownik otrzymuje na swoje konto bankowe.

Jak obliczyć kwotę netto krok po kroku?

 1. W pierwszym etapie trzeba ustalić kwotę wynagrodzenia brutto, jaką ma otrzymać pracownik, zgodnie z postanowieniami umowy o zatrudnienie.
 2. Kolejnym krokiem jest wyliczenie składek na ubezpieczenia społeczne, opłacanych przez pracownika, oraz ich odjęcie od sumy brutto. Składki te obejmują:
  • składkę emerytalną: 9,76%,
  • składkę rentową: 1,50%,
  • składkę chorobową: 2,45%.
 3. Następnie przystępujemy do obliczenia składki zdrowotnej. Po odliczeniu składek społecznych od wynagrodzenia brutto, otrzymujemy podstawę do wyliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne. Wysokość składki zdrowotnej wynosi 9%. Od roku 2022 nie jest już możliwe jej odliczenie przy obliczaniu podatku.
 4. Następnym etapem jest wyliczenie zaliczki na podatek dochodowy. W tym celu należy od sumy brutto odjąć składki społeczne i wydatki potrzebne do osiągnięcia przychodu, co pozwoli uzyskać podstawę opodatkowania. Końcowy wynik zaokrągla się do pełnych złotych. Typowe wydatki potrzebne do osiągnięcia przychodu co miesiąc to 250 zł. Natomiast podwyższone koszty uzyskania przychodu wynoszą 300 zł każdego miesiąca.
 5. Kolejnym krokiem jest przystąpienie do obliczenia wysokości podatku. Podstawę opodatkowania ustala się poprzez odjęcie składek społecznych i kosztów uzyskania przychodu, które są obliczone zgodnie z deklaracją złożoną przez pracownika. Końcowy wynik jest zaokrąglany do pełnych złotych, a następnie pomnażany przez 12%.
  • Pierwsza granica opodatkowania, czyli 12% (od lipca 2022 roku), dotyczy osób, których dochody w danym roku podatkowym nie przekroczyły 120 000 zł.
  • Gdy dochody przekroczą tę sumę, wchodzi w życie drugi próg opodatkowania, wynoszący 32%. Jednak stawka 32% dotyczy jedynie nadwyżki ponad 120 000 zł.
 6. Odejmujemy określoną sumę podatku po uwzględnieniu kwoty, która jest zwolniona z opodatkowania. Suma niepodlegająca opodatkowaniu zostanie wliczona, o ile pracownik potwierdzi swój zamiar skorzystania z niej w deklaracji PIT-2.
 7. W ten sposób generujemy zaliczkę na podatek dochodowy, którą trzeba zaokrąglić do pełnych złotych.

Jeśli pracownik korzysta z ulg podatkowych, nie przeprowadzamy obliczeń zaliczki podatkowej. W ostatnim etapie przechodzimy do ustalania wynagrodzenia netto. Odejmujemy kwotę brutto od sumy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i obliczoną zaliczkę podatkową dla pracownika. W ten sposób otrzymujemy wynagrodzenie netto, które przekazywane jest pracownikowi.

Jak obliczyć wynagrodzenie brutto znając kwotę netto?

Czasami może się zdarzyć, że zamiast znać kwotę brutto, znamy jedynie kwotę netto, którą chcemy osiągnąć. W takiej sytuacji możemy użyć kalkulatora płac, który pomoże nam obliczyć odpowiednią kwotę brutto. W kalkulatorze płac wystarczy wprowadzić kwotę netto, a narzędzie samo obliczy odpowiednią kwotę brutto, uwzględniając wszystkie potrącenia i składki.

Jak obliczyć wynagrodzenie brutto znając kwotę netto? Należy podwyższyć wynagrodzenie o stosowne składki ZUS oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Wysokość tych opłat uzależniona jest od różnych czynników, takich jak nasze wynagrodzenie podstawowe, wiek oraz osiągnięte zarobki. Umowę o pracę cechują różne rodzaje składek, takie jak zdrowotna, rentowa, emerytalna i chorobowa. Wybór uczestnictwa w Pracowniczych Planach Kapitałowych także obniża nasz dochód netto, stanowiąc od 0,5% do 4% wynagrodzenia brutto.

Oto zestawienie procentowych stawek składek ZUS, które obniżają wynagrodzenie pracownika na umowie o pracę:

 • Składka emerytalna – 9,76% (liczona od kwoty brutto)
 • Składka rentowa – 1,50% (liczona od kwoty brutto)
 • Składka chorobowa – 2,45% (liczona od kwoty brutto)
 • Składka zdrowotna – 9,00% (liczona od podstawy wymiaru)

Jak wysokość wynagrodzenia wpływa na podatek dochodowy?

Wysokość wynagrodzenia ma wpływ na podatek dochodowy. Im wyższe wynagrodzenie brutto, tym wyższy podatek dochodowy. W Polsce istnieją różne progi podatkowe, które określają, ile podatku dochodowego musimy zapłacić w zależności od naszych zarobków. Im wyższe są nasze zarobki, tym wyższa jest stawka podatku dochodowego.

Minimalna pensja brutto netto w 2023 roku

W 2023 roku minimalna pensja brutto wynosi 3490 zł, a od lipca zostanie zwiększona do 3600 zł. Jednak warto zauważyć, że minimalna pensja brutto nie jest równa pensji netto. Zawsze należy uwzględnić potrącenia i składki, które zmniejszają kwotę netto.


Zobacz przykładowe obliczenia:

Udostępnij