Bezrobocie.org.pl

Blog o biznesie, pracy i karierze

Praca

5700 brutto ile to netto? Kalkulator płac online

5700 brutto ile to netto? Kalkulator płac online

Wynagrodzenia w Polsce mogą liczone wraz z uwzględnieniem wszelkich podatków (pensja brutto) lub kwotowo do wypłaty na rękę (pensja netto). To niestety rodzi często pewne komplikacje, stąd też warto korzystać z kalkulatora płac, który szybko przeliczy wartości brutto/netto – np. w tym przypadku będzie to kwota 5700 zł brutto.

Pensja 5700 zł brutto – ile to netto?  

Aby dowiedzieć się, ile z kwoty 5700 zł brutto zostanie nam do wypłaty na rękę, musimy wziąć pod uwagę wszelkie składki zdrowotne, emerytalne, chorobowe, rentowe, a także podatek dochodowy PIT. Szczegóły analizujemy poniżej.

Koszty pracownika

Przedstawiamy koszty ponoszone przez pracownika zarabiającego 5 700,00 PLN brutto:

 • kwota netto: 4 215,86 PLN
 • ubezpieczenie emerytalne: 556,32 PLN
 • ubezpieczenie rentowe: 85,50 PLN
 • ubezpieczenie chorobowe: 139,65 PLN
 • ubezpieczenie zdrowotne: 442,67 PLN
 • zaliczka na PIT: 260,00 PLN
 • kwota brutto: 5 700,00 PLN

Pracownik, który zarabia 5700 zł brutto miesięcznie, otrzyma na rękę 4 215,86 zł.

Koszty pracodawcy

W związku z zatrudnieniem pracownika, pracodawca ponosi szereg kosztów dodatkowych. W przypadku pensji 5 700,00 PLN brutto wyglądają one następująco:

 • kwota brutto: 5 700,00 PLN
 • ubezpieczenie emerytalne: 556,32 PLN
 • ubezpieczenie rentowe: 370,50 PLN
 • ubezpieczenie wypadkowe: 95,19 PLN
 • Fundusz Pracy: 139,65 PLN
 • FGŚP: 5,70 PLN
 • koszty pracodawcy: 6 867,36 PLN

Formy zatrudnienia

Istnieją trzy główne podejścia do zatrudnienia: umowa o pracę, umowa zlecenie i kontrakt B2B. Każda z tych form ma swoje unikalne cechy i różnice między nimi.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest klasyczną formą zatrudnienia, w której pracownik jest zatrudniany na stałe przez pracodawcę. Pracownik pracuje w określonym miejscu i zgodnie z harmonogramem pracy ustalonym przez pracodawcę. Pracownik ma pewne prawa i korzyści, takie jak płatny urlop, ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia socjalne. Umowa o pracę może być zawarta na czas określony lub nieokreślony, w zależności od umowy między stronami.

Umowa zlecenie

Umowa zlecenie to umowa, w której zleceniobiorca, czyli osoba fizyczna lub firma, podejmuje się wykonywania określonych zadań lub prac na rzecz zleceniodawcy. W przypadku umowy zlecenia, zleceniobiorca ma większą niezależność w zakresie organizacji pracy i czasu pracy. Jednak nie korzysta z takich samych świadczeń socjalnych jak pracownicy na umowę o pracę i często musi samodzielnie odprowadzać składki ubezpieczeniowe.

Kontrakt B2B

Kontrakt B2B (Business to Business) to umowa zawierana między dwiema firmami lub przedsiębiorstwami, w której jedna strona (usługodawca) dostarcza usługi lub produkty drugiej stronie (klientowi). To podejście nie wiąże się z zatrudnieniem, ale z dostarczaniem usług lub towarów. Firma usługodawcy działa na własny rachunek i jest odpowiedzialna za swoje działania. Kontrakty B2B mogą mieć różny charakter, w zależności od rodzaju usług lub produktów. Osoby pracujące na podstawie kontraktu B2B zazwyczaj nie korzystają z ochrony prawa pracy ani świadczeń socjalnych, co oznacza większą samodzielność w działaniu.


Zobacz również:

Udostępnij