Bezrobocie.org.pl

Blog o biznesie, pracy i karierze

FinansePraca

8000 brutto ile to netto? Kalkulator płac online

8000 brutto ile to netto? Kalkulator płac online

Wynagrodzenia w Polsce mogą liczone wraz z uwzględnieniem wszelkich podatków (pensja brutto) lub kwotowo do wypłaty na rękę (pensja netto). To niestety rodzi często pewne komplikacje, stąd też warto korzystać z kalkulatora płac, który szybko przeliczy wartości brutto/netto – np. w tym przypadku będzie to kwota 8000 zł brutto.

Pensja 8 000 zł brutto – ile to netto?  

Aby dowiedzieć się, ile z kwoty 8 000 zł brutto zostanie nam do wypłaty na rękę, musimy wziąć pod uwagę wszelkie składki zdrowotne, emerytalne, chorobowe, rentowe, a także podatek dochodowy PIT. Szczegóły analizujemy poniżej.

Koszty pracownika

Przedstawiamy koszty ponoszone przez pracownika zarabiającego 8 000,00 PLN brutto:

 • kwota netto: 5 783,91 PLN
 • ubezpieczenie emerytalne: 780,80 PLN
 • ubezpieczenie rentowe: 120,00 PLN
 • ubezpieczenie chorobowe: 196,00 PLN
 • ubezpieczenie zdrowotne: 621,29 PLN
 • zaliczka na PIT: 498,00 PLN
 • kwota brutto: 8 000,00 PLN

Pracownik, który zarabia 8 000 zł brutto miesięcznie, otrzyma na rękę 5 783,91 zł.

Koszty pracodawcy

W związku z zatrudnieniem pracownika, pracodawca ponosi szereg kosztów dodatkowych. W przypadku pensji 8 000,00 PLN brutto wyglądają one następująco:

 • kwota brutto: 8 000,00 PLN
 • ubezpieczenie emerytalne: 780,80 PLN
 • ubezpieczenie rentowe: 520,00 PLN
 • ubezpieczenie wypadkowe: 133,60 PLN
 • Fundusz Pracy: 196,00 PLN
 • FGŚP: 8,00 PLN
 • koszty pracodawcy: 9 638,40 PLN

Formy zatrudnienia

Umowa o pracę, umowa zlecenie i kontrakt B2B reprezentują trzy odrębne modele zatrudnienia, które różnią się między sobą w znaczący sposób.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest tradycyjnym modelem, w którym pracownik staje się stałym pracownikiem danego pracodawcy. W tej konstrukcji pracownik jest zobowiązany do pracy zgodnie z określonym harmonogramem, w określonym miejscu i podlega ściśle uregulowanym przepisom prawa pracy. Osoby zatrudnione na umowę o pracę cieszą się szeregiem świadczeń socjalnych, takich jak płatny urlop, wynagrodzenie za okres choroby i ubezpieczenie społeczne. Tego rodzaju umowa może być zawarta na stałe (czas nieokreślony) lub na określony czas, w zależności od umowy między stronami.

Umowa zlecenie

Z kolei umowa zlecenie oznacza, że osoba fizyczna lub firma (zleceniobiorca) przyjmuje się do wykonania określonych zadań lub prac na rzecz zleceniodawcy. W tym przypadku zleceniobiorca ma większą niezależność niż pracownik na umowę o pracę, nie podlegając surowym ograniczeniom czasu pracy i mając możliwość bardziej elastycznego ustalania wynagrodzenia. Jednak osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenie nie korzystają z takich samych świadczeń socjalnych, jak pracownicy, i często muszą samodzielnie odprowadzać składki ubezpieczeniowe.

Kontrakt B2B

Kontrakt B2B (Business to Business) stanowi umowę pomiędzy dwiema firmami lub przedsiębiorstwami, w której jedna strona (usługodawca) dostarcza usługi lub produkty drugiej firmie (klientowi). W tym przypadku nie ma mowy o zatrudnieniu, a jedynie o świadczeniu usług lub dostawie produktów. Usługodawca działa na własny rachunek, jest odpowiedzialny za własną firmę i nie podlega regulacjom prawa pracy. Kontrakty B2B mogą mieć różny charakter, obejmując umowy na dostawę towarów, świadczenie usług konsultingowych czy technicznych. Osoby działające na podstawie kontraktu B2B zazwyczaj nie korzystają z ochrony prawa pracy ani świadczeń socjalnych, co daje im większą niezależność.


Zobacz również:

Udostępnij