Bezrobocie.org.pl

Blog o biznesie, pracy i karierze

FinansePraca

9000 brutto ile to netto? Kalkulator płac online

9000 brutto ile to netto? Kalkulator płac online

Wynagrodzenia w Polsce mogą liczone wraz z uwzględnieniem wszelkich podatków (pensja brutto) lub kwotowo do wypłaty na rękę (pensja netto). To niestety rodzi często pewne komplikacje, stąd też warto korzystać z kalkulatora płac, który szybko przeliczy wartości brutto/netto – np. w tym przypadku będzie to kwota 9000 zł brutto.

Pensja 9000 zł brutto – ile to netto?  

Aby dowiedzieć się, ile z kwoty 9000 zł brutto zostanie nam do wypłaty na rękę, musimy wziąć pod uwagę wszelkie składki zdrowotne, emerytalne, chorobowe, rentowe, a także podatek dochodowy PIT. Szczegóły analizujemy poniżej.

Koszty pracownika

Przedstawiamy koszty ponoszone przez pracownika zarabiającego 9 000,00 PLN brutto:

 • kwota netto: 6 465,15 PLN
 • ubezpieczenie emerytalne: 878,40 PLN
 • ubezpieczenie rentowe: 135,00 PLN
 • ubezpieczenie chorobowe: 220,50 PLN
 • ubezpieczenie zdrowotne: 698,95 PLN
 • zaliczka na PIT: 602,00 PLN
 • kwota brutto: 9 000,00 PLN

Pracownik, który zarabia 9000 zł brutto miesięcznie, otrzyma na rękę 6 465,15 zł.

Koszty pracodawcy

W związku z zatrudnieniem pracownika, pracodawca ponosi szereg kosztów dodatkowych. W przypadku pensji 9 000,00 PLN brutto wyglądają one następująco:

 • kwota brutto: 9 000,00 PLN
 • ubezpieczenie emerytalne: 878,40 PLN
 • ubezpieczenie rentowe: 585,00 PLN
 • ubezpieczenie wypadkowe: 150,30 PLN
 • Fundusz Pracy: 220,50 PLN
 • FGŚP: 9,00 PLN
 • koszty pracodawcy: 10 843,20 PLN

Formy zatrudnienia

Umowa o pracę, umowa zlecenie i kontrakt B2B to trzy różne podejścia do zatrudnienia, z wyraźnymi różnicami między nimi.

Umowa o pracę

Umowa o pracę to tradycyjny sposób zatrudnienia, gdzie pracownik jest na stałe związany z pracodawcą. Pracuje w określonym miejscu i według wyznaczonego grafiku, podlegając surowym regulacjom prawa pracy. Pracownicy na umowę o pracę mają dostęp do wielu świadczeń socjalnych, takich jak płatny urlop czy ubezpieczenie społeczne. Umowa o pracę może mieć charakter czasowy lub stały, dostosowując się do potrzeb stron.

Umowa zlecenie

Umowa zlecenie oznacza umowę, w której osoba lub firma podejmuje się wykonywania określonych prac lub zleceń na rzecz innego podmiotu. Osoby na umowie zlecenie cieszą się większą niezależnością niż pracownicy na umowę o pracę i nie podlegają tak restrykcyjnym regulacjom dotyczącym czasu pracy. Jednak nie korzystają z takiego samego zakresu świadczeń socjalnych i zazwyczaj muszą samodzielnie opłacać składki ubezpieczeniowe.

Kontrakt B2B

Kontrakt B2B to umowa zawierana pomiędzy dwiema firmami lub przedsiębiorstwami, w której jedna strona dostarcza usługi lub produkty drugiej. To podejście nie opiera się na zatrudnieniu, lecz na świadczeniu usług lub dostawie produktów. Usługodawca działa na własny rachunek i jest odpowiedzialny za swoje przedsiębiorstwo. Kontrakty B2B mogą przybierać różne formy, od umów na dostawę towarów po umowy na świadczenie usług konsultingowych czy technicznych. Osoby pracujące na podstawie kontraktu B2B nie korzystają z ochrony prawa pracy ani świadczeń socjalnych, co sprawia, że są bardziej niezależne.


Zobacz również:

Udostępnij