Bezrobocie.org.pl

Blog o biznesie, pracy i karierze

Finanse

6200 brutto, ile to netto? Kalkulator płac online

6200 brutto, ile to netto? Kalkulator płac online

Wynagrodzenia w Polsce mogą liczone wraz z uwzględnieniem wszelkich podatków (pensja brutto) lub kwotowo do wypłaty na rękę (pensja netto). To niestety rodzi często pewne komplikacje, stąd też warto korzystać z kalkulatora płac, który szybko przeliczy wartości brutto/netto – np. w tym przypadku będzie to kwota 6200 zł brutto.

Pensja 6200 zł brutto – ile to netto?  

Aby dowiedzieć się, ile z kwoty 6200 zł brutto zostanie nam do wypłaty na rękę, musimy wziąć pod uwagę wszelkie składki zdrowotne, emerytalne, chorobowe, rentowe, a także podatek dochodowy PIT. Szczegóły analizujemy poniżej.

Koszty pracownika

Przedstawiamy koszty ponoszone przez pracownika zarabiającego 6200,00 PLN brutto:

 • kwota netto: 4 556,48 PLN
 • ubezpieczenie emerytalne: 605,12 PLN
 • ubezpieczenie rentowe: 93,00 PLN
 • ubezpieczenie chorobowe: 151,90 PLN
 • ubezpieczenie zdrowotne: 481,50 PLN
 • zaliczka na PIT: 312,00 PLN
 • kwota brutto: 6 200,00 PLN

Pracownik, który zarabia 6200 zł brutto miesięcznie, otrzyma na rękę 4556,48 zł.

Koszty pracodawcy

W związku z zatrudnieniem pracownika, pracodawca ponosi szereg kosztów dodatkowych. W przypadku pensji 6200,00 PLN brutto wyglądają one następująco:

 • kwota brutto: 6 200,00 PLN
 • ubezpieczenie emerytalne: 605,12 PLN
 • ubezpieczenie rentowe: 403,00 PLN
 • ubezpieczenie wypadkowe: 103,54 PLN
 • Fundusz Pracy: 151,90 PLN
 • FGŚP: 6,20 PLN
 • koszty pracodawcy: 7 469,76 PLN

Formy zatrudnienia

Umowa o pracę, umowa zlecenie i kontrakt B2B to trzy różne podejścia do zatrudnienia, z każdym charakteryzującym się swoimi wyraźnymi cechami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę to typowe i najpowszechniejsze rozwiązanie, w którym pracownik zostaje zatrudniony na stałe przez pracodawcę. Pracownik ma określone miejsce pracy, z góry ustalony czas pracy oraz podlega rygorom regulowanym przepisami prawa pracy. Pracownicy na umowę o pracę korzystają z wielu świadczeń socjalnych, takich jak urlop płatny, ochrona zdrowia, a także ubezpieczenia społeczne. Umowa o pracę może mieć charakter zarówno czasowy, jak i bezterminowy, w zależności od uzgodnień między stronami.

Umowa zlecenie

W przypadku umowy zlecenia, mamy do czynienia z umową, w której zleceniobiorca podejmuje się określonych zadań lub prac na rzecz zleceniodawcy. Ta forma zatrudnienia charakteryzuje się większą elastycznością i niezależnością zleceniobiorcy. Nie podlega on tak surowym przepisom dotyczącym czasu pracy, a wynagrodzenie może być ustalane bardziej elastycznie. Niemniej jednak, osoby zatrudnione na umowę zlecenie nie korzystają z takich samych świadczeń socjalnych jak pracownicy na umowę o pracę i zazwyczaj muszą samodzielnie opłacać swoje składki ubezpieczeniowe.

Kontrakt B2B

W przypadku kontraktu B2B (Business to Business), dwie firmy zawierają umowę, w której jedna firma (usługodawca) świadczy usługi lub dostarcza produkty drugiej firmie (klientowi). To bardziej złożona relacja biznesowa, w której nie występuje kwestia zatrudnienia, a raczej świadczenia usług lub dostawy produktów. Usługodawca działa na własny rachunek i jest odpowiedzialny za prowadzenie swojego przedsiębiorstwa. Osoby pracujące na podstawie kontraktu B2B zazwyczaj nie korzystają z ochrony prawa pracy ani świadczeń socjalnych i są bardziej samodzielne w swoich działaniach.


Zobacz również:

Udostępnij