Bezrobocie.org.pl

Blog o biznesie, pracy i karierze

Finanse

7500 brutto ile to netto? Kalkulator płac online

7500 brutto ile to netto? Kalkulator płac online

Wynagrodzenia w Polsce mogą liczone wraz z uwzględnieniem wszelkich podatków (pensja brutto) lub kwotowo do wypłaty na rękę (pensja netto). To niestety rodzi często pewne komplikacje, stąd też warto korzystać z kalkulatora płac, który szybko przeliczy wartości brutto/netto – np. w tym przypadku będzie to kwota 7500 zł brutto.

Pensja 7500 zł brutto – ile to netto?  

Aby dowiedzieć się, ile z kwoty 7500 zł brutto zostanie nam do wypłaty na rękę, musimy wziąć pod uwagę wszelkie składki zdrowotne, emerytalne, chorobowe, rentowe, a także podatek dochodowy PIT. Szczegóły analizujemy poniżej.

Koszty pracownika

Przedstawiamy koszty ponoszone przez pracownika zarabiającego 7 500,00 PLN brutto:

 • kwota netto: 5 442,29 PLN
 • ubezpieczenie emerytalne: 732,00 PLN
 • ubezpieczenie rentowe: 112,50 PLN
 • ubezpieczenie chorobowe: 183,75 PLN
 • ubezpieczenie zdrowotne: 582,46 PLN
 • zaliczka na PIT: 447,00 PLN
 • kwota brutto: 7 500,00 PLN

Pracownik, który zarabia 7500 zł brutto miesięcznie, otrzyma na rękę 5 442,29 zł.

Koszty pracodawcy

W związku z zatrudnieniem pracownika, pracodawca ponosi szereg kosztów dodatkowych. W przypadku pensji 7 500,00 PLN brutto wyglądają one następująco:

 • kwota brutto: 7 500,00 PLN
 • ubezpieczenie emerytalne: 732,00 PLN
 • ubezpieczenie rentowe: 487,50 PLN
 • ubezpieczenie wypadkowe: 125,25 PLN
 • Fundusz Pracy: 183,75 PLN
 • FGŚP: 7,50 PLN
 • koszty pracodawcy: 9 036,00 PLN

Formy zatrudnienia

Umowa o pracę, umowa zlecenie i kontrakt B2B to trzy różne podejścia do zatrudnienia, z wyraźnymi różnicami między nimi.

Umowa o pracę

W przypadku umowy o pracę, mówimy o tradycyjnym modelu zatrudnienia, w którym pracownik jest stałym pracownikiem firmy. Pracownik pracuje zgodnie z ustalonym harmonogramem w określonym miejscu pracy i podlega przepisom prawa pracy. W ramach tego modelu pracownicy cieszą się wieloma świadczeniami socjalnymi, takimi jak urlop płatny, wynagrodzenie za okres choroby i ubezpieczenie społeczne. Umowę o pracę można zawierać na czas określony lub nieokreślony, dostosowując ją do potrzeb obu stron.

Umowa zlecenie

Umowa zlecenie, natomiast, jest umową, w której osoba fizyczna lub firma (zleceniobiorca) podejmuje się wykonywania konkretnych zleceń lub prac na rzecz zleceniodawcy. W tym modelu zatrudnieni cieszą się większą elastycznością niż w tradycyjnej umowie o pracę, co oznacza mniej ograniczeń dotyczących czasu pracy. Jednak osoby pracujące na umowie zlecenie nie korzystają z tak szerokiej gamy świadczeń socjalnych jak pracownicy na umowę o pracę, a także zazwyczaj muszą samodzielnie odprowadzać składki ubezpieczeniowe.

Kontrakt B2B

Kontrakt B2B (Business to Business) to forma umowy zawieranej pomiędzy dwoma firmami lub przedsiębiorstwami, w której jedna strona (usługodawca) dostarcza usługi lub produkty drugiej firmie (klientowi). To podejście nie wiąże się z zatrudnieniem, ale z dostarczaniem usług lub produktów. Usługodawca działa na własny rachunek i jest odpowiedzialny za prowadzenie własnej firmy. Umowy B2B przybierają różne formy, od umów na dostawę towarów do umów na świadczenie usług konsultingowych czy technicznych. W tym przypadku osoby pracujące na kontrakcie B2B nie korzystają z ochrony prawa pracy ani świadczeń socjalnych, co oznacza większą niezależność.


Zobacz również:

Udostępnij