Bezrobocie.org.pl

Blog o biznesie, pracy i karierze

Praca

4400 brutto ile to netto? Kalkulator płac online

4400 brutto ile to netto? Kalkulator płac online

Wynagrodzenia w Polsce mogą liczone wraz z uwzględnieniem wszelkich podatków (pensja brutto) lub kwotowo do wypłaty na rękę (pensja netto). To niestety rodzi często pewne komplikacje, stąd też warto korzystać z kalkulatora płac, który szybko przeliczy wartości brutto/netto – np. w tym przypadku będzie to kwota 4400 zł brutto.

Pensja 4400 zł brutto – ile to netto?  

Aby dowiedzieć się, ile z kwoty 4400 zł brutto zostanie nam do wypłaty na rękę, musimy wziąć pod uwagę wszelkie składki zdrowotne, emerytalne, chorobowe, rentowe, a także podatek dochodowy PIT. Szczegóły analizujemy poniżej.

Koszty pracownika

Przedstawiamy koszty ponoszone przez pracownika zarabiającego 4 400,00 PLN brutto:

 • kwota netto: 3 329,05 PLN
 • ubezpieczenie emerytalne: 429,44 PLN
 • ubezpieczenie rentowe: 66,00 PLN
 • ubezpieczenie chorobowe: 107,80 PLN
 • ubezpieczenie zdrowotne: 341,71 PLN
 • zaliczka na PIT: 126,00 PLN
 • kwota brutto: 4 400,00 PLN

Pracownik, który zarabia 4400 zł brutto miesięcznie, otrzyma na rękę 3 329,05 zł.

Koszty pracodawcy

W związku z zatrudnieniem pracownika, pracodawca ponosi szereg kosztów dodatkowych. W przypadku pensji 4 400,00 PLN brutto wyglądają one następująco:

 • kwota brutto: 4 400,00 PLN
 • ubezpieczenie emerytalne: 429,44 PLN
 • ubezpieczenie rentowe: 286,00 PLN
 • ubezpieczenie wypadkowe: 73,48 PLN
 • Fundusz Pracy: 107,80 PLN
 • FGŚP: 4,40 PLN
 • koszty pracodawcy: 5 301,12 PLN

Formy zatrudnienia

Różnice między umową o pracę, umową zlecenie a kontraktem B2B wynikają z charakteru zatrudnienia oraz poziomu kontroli, samodzielności i ochrony pracownika. Wybór odpowiedniej formy zależy od indywidualnych potrzeb i celów zarówno pracownika, jak i pracodawcy lub usługodawcy.

Umowa o pracę

Umowa o pracę to forma zatrudnienia, w której pracownik jest zatrudniony na stałe przez pracodawcę. Pracownik pracuje na rzecz pracodawcy w określonym miejscu, zgodnie z określonym harmonogramem pracy oraz podlega różnym regulacjom prawa pracy. Pracownik korzysta z wielu świadczeń socjalnych, takich jak urlop płatny, wynagrodzenie za czas choroby oraz ubezpieczenie społeczne. Umowa o pracę może być zawarta na czas określony lub nieokreślony, w zależności od indywidualnych uzgodnień stron.

Umowa zlecenie

Umowa zlecenie, z drugiej strony, to umowa, w której osoba fizyczna lub firma podejmuje się wykonywania określonych zleceń lub prac na rzecz zleceniodawcy. W przypadku umowy zlecenia, zleceniobiorca ma większą niezależność niż pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Nie podlega tak surowym przepisom dotyczącym czasu pracy, a wynagrodzenie może być ustalone na różne sposoby. Jednak osoby pracujące na podstawie umowy zlecenia nie mają takich samych świadczeń socjalnych jak pracownicy na umowę o pracę i muszą samodzielnie opłacać składki ubezpieczeniowe.

Kontrakt B2B

Kontrakt B2B (Business to Business) to umowa zawierana pomiędzy dwiema firmami lub przedsiębiorstwami, gdzie jedna firma (usługodawca) świadczy usługi lub dostarcza produkty drugiej firmie (klientowi). W tym przypadku nie występuje zatrudnienie, a jedynie świadczenie usług lub dostawa produktów. Usługodawca działa na własny rachunek i jest odpowiedzialny za swoją firmę. Kontrakty B2B mogą przybierać różny charakter, od umów na dostawę towarów po umowy na świadczenie usług konsultingowych lub technicznych. Osoby pracujące na podstawie kontraktu B2B zazwyczaj nie korzystają z ochrony prawa pracy ani świadczeń socjalnych i są bardziej samodzielne.


Zobacz również:

Udostępnij