Bezrobocie.org.pl

Blog o biznesie, pracy i karierze

Finanse

3 800 brutto ile to netto? Kalkulator płac online

3 800 brutto ile to netto? Kalkulator płac online

Wynagrodzenia w Polsce mogą liczone wraz z uwzględnieniem wszelkich podatków (pensja brutto) lub kwotowo do wypłaty na rękę (pensja netto). To niestety rodzi często pewne komplikacje, stąd też warto korzystać z kalkulatora płac, który szybko przeliczy wartości brutto/netto – np. w tym przypadku będzie to kwota 3800 zł brutto.

Pensja 3800 zł brutto – ile to netto?  

Aby dowiedzieć się, ile z kwoty 3800 zł brutto zostanie nam do wypłaty na rękę, musimy wziąć pod uwagę wszelkie składki zdrowotne, emerytalne, chorobowe, rentowe, a także podatek dochodowy PIT. Szczegóły analizujemy poniżej.

Koszty pracownika

Przedstawiamy koszty ponoszone przez pracownika zarabiającego 3 800,00 PLN brutto:

 • kwota netto: 2 920,91 PLN
 • ubezpieczenie emerytalne: 370,88 PLN
 • ubezpieczenie rentowe: 57,00 PLN
 • ubezpieczenie chorobowe: 93,10 PLN
 • ubezpieczenie zdrowotne: 295,11 PLN
 • zaliczka na PIT: 63,00 PLN
 • kwota brutto: 3 800,00 PLN

Pracownik, który zarabia 3800 zł brutto miesięcznie, otrzyma na rękę 2 920,91 zł.

Koszty pracodawcy

W związku z zatrudnieniem pracownika, pracodawca ponosi szereg kosztów dodatkowych. W przypadku pensji 3 800,00 PLN brutto wyglądają one następująco:

 • kwota brutto: 3 800,00 PLN
 • ubezpieczenie emerytalne: 370,88 PLN
 • ubezpieczenie rentowe: 247,00 PLN
 • ubezpieczenie wypadkowe: 63,46 PLN
 • Fundusz Pracy: 93,10 PLN
 • FGŚP: 3,80 PLN
 • koszty pracodawcy: 4 578,24 PLN

Formy zatrudnienia

Umowy o pracę, umowy zlecenia i kontrakty B2B stanowią trzy różne podejścia do zatrudnienia, każde z nich charakteryzują się wyraźnie odmiennymi cezurami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę to tradycyjna forma zatrudnienia, w której pracownik staje się na stałe częścią zespołu pracodawcy. Pracuje według ustalonego harmonogramu w określonym miejscu pracy, z zachowaniem regulacji prawa pracy. Pracownicy na umowę o pracę mają dostęp do szeregu świadczeń socjalnych, takich jak płatny urlop, wynagrodzenie za czas choroby i ubezpieczenie społeczne. Możliwa jest zawarcie umowy o pracę na czas określony lub na czas nieokreślony, zależnie od potrzeb stron.

Umowa zlecenie

W przypadku umowy zlecenie osoba fizyczna lub firma, zwana zleceniobiorcą, podejmuje się wykonania określonych zleceń lub prac na rzecz zleceniodawcy. W ramach tej umowy, zleceniobiorca cieszy się większą niezależnością niż pracownicy na umowę o pracę, nie podlegając surowym regulacjom dotyczącym czasu pracy. Wynagrodzenie jest uzgadniane w sposób elastyczny. Jednak pracownicy na umowę zlecenie nie mają dostępu do tak szerokiego spektrum świadczeń socjalnych i zazwyczaj samodzielnie odprowadzają składki ubezpieczeniowe.

Kontrakt B2B

Kontrakt B2B, inaczej umowa między firmami (Business to Business), to umowa zawierana pomiędzy dwoma przedsiębiorstwami lub firmami. Jedna strona, będąca usługodawcą, dostarcza usługi lub produkty drugiej stronie, która jest klientem. W tym przypadku nie ma mowy o zatrudnieniu, a jedynie o świadczeniu usług lub dostarczaniu produktów. Usługodawca działa na własny rachunek i ponosi odpowiedzialność za swoją firmę. Umowy B2B przyjmują różne formy, od umów dotyczących dostawy towarów po umowy świadczenia usług doradczych czy technicznych. Osoby pracujące na podstawie kontraktu B2B zazwyczaj nie korzystają z ochrony prawa pracy ani świadczeń socjalnych, co wpływa na ich większą niezależność.

Udostępnij