Bezrobocie.org.pl

Blog o biznesie, pracy i karierze

Praca

4700 brutto ile to netto? Kalkulator płac online

4700 brutto ile to netto? Kalkulator płac online

 Wynagrodzenia w Polsce mogą liczone wraz z uwzględnieniem wszelkich podatków (pensja brutto) lub kwotowo do wypłaty na rękę (pensja netto). To niestety rodzi często pewne komplikacje, stąd też warto korzystać z kalkulatora płac, który szybko przeliczy wartości brutto/netto – np. w tym przypadku będzie to kwota 4700 zł brutto.

Pensja 4700 zł brutto – ile to netto?  

Aby dowiedzieć się, ile z kwoty 4700 zł brutto zostanie nam do wypłaty na rękę, musimy wziąć pod uwagę wszelkie składki zdrowotne, emerytalne, chorobowe, rentowe, a także podatek dochodowy PIT. Szczegóły analizujemy poniżej.

Koszty pracownika

Przedstawiamy koszty ponoszone przez pracownika zarabiającego 4 700,00 PLN brutto:

 • kwota netto: 3 533,62 PLN
 • ubezpieczenie emerytalne: 458,72 PLN
 • ubezpieczenie rentowe: 70,50 PLN
 • ubezpieczenie chorobowe: 115,15 PLN
 • ubezpieczenie zdrowotne: 365,01 PLN
 • zaliczka na PIT: 157,00 PLN
 • kwota brutto: 4 700,00 PLN

Pracownik, który zarabia 4700 zł brutto miesięcznie, otrzyma na rękę 3 533,62 zł.

Koszty pracodawcy

W związku z zatrudnieniem pracownika, pracodawca ponosi szereg kosztów dodatkowych. W przypadku pensji 4 700,00 PLN brutto wyglądają one następująco:

 • kwota brutto: 4 700,00 PLN
 • ubezpieczenie emerytalne: 458,72 PLN
 • ubezpieczenie rentowe: 305,50 PLN
 • ubezpieczenie wypadkowe: 78,49 PLN
 • Fundusz Pracy: 115,15 PLN
 • FGŚP: 4,70 PLN
 • koszty pracodawcy: 5 662,56 PLN

Formy zatrudnienia

Istnieją trzy różne podejścia do zatrudnienia: umowa o pracę, umowa zlecenie i kontrakt B2B, z wyraźnymi różnicami między nimi.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest tradycyjną formą zatrudnienia, w której pracownik zostaje na stałe zatrudniony przez pracodawcę. Pracuje na stałe w określonym miejscu i według ustalonego harmonogramu, podlegając przepisom prawa pracy i korzystając z różnych świadczeń socjalnych, takich jak płatny urlop i ubezpieczenie społeczne. Umowa o pracę może być na czas określony lub nieokreślony.

Umowa zlecenie

Umowa zlecenie to umowa, w której osoba lub firma podejmuje się wykonywania określonych zleceń lub prac na rzecz zleceniodawcy. W przypadku umowy zlecenie, zleceniobiorca cieszy się większą niezależnością niż pracownik zatrudniony na umowę o pracę, nie podlega tak restrykcyjnym regulacjom czasu pracy, ale nie ma dostępu do takich samych świadczeń socjalnych.

Kontrakt B2B

Kontrakt B2B to umowa zawierana pomiędzy dwiema firmami lub przedsiębiorstwami, w której jedna strona dostarcza usługi lub produkty drugiej firmie. To podejście nie obejmuje zatrudnienia i nie daje dostępu do świadczeń socjalnych. Osoby pracujące na podstawie kontraktu B2B są bardziej niezależne.


Zobacz również:

Udostępnij