Bezrobocie.org.pl

Blog o biznesie, pracy i karierze

Praca

4700 brutto ile to netto?

4700 brutto ile to netto?

 4700 brutto to kwota, którą zarządzają pracownicy o wysokich kwalifikacjach. Jednakże, ostateczna suma, która trafia na konto przychodzi w wersji netto, czyli po odliczeniu podatków i składek. Dlatego warto wiedzieć znać odpowiedź na pytanie 4700 brutto ile to netto. Pozwoli ona oszacować jakiej kwoty możemy się spodziewać na koniec miesiąca. W niniejszym artykule opiszemy, jak obliczyć wynagrodzenie netto na przykładzie kwoty 4700 zł brutto.

Co to jest wynagrodzenie netto?

Wysokość pensji  netto to kwota, którą pracownik otrzymuje na rękę po odliczeniu wszystkich podatków i składek. Jest to kwota, która wypłacana jest na konto pracownika i stanowi jego rzeczywistą skalę zarobku. Wynagrodzenie netto może się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak: rodzaj umowy zawartej z pracodawcą, ilość przepracowanych godzin, dodatki i premie, a także podatek dochodowy,  składki na ubezpieczenie zdrowotne i  społeczne. Dlatego też, sama umowa o pracę i sama stawka nie wystarczą, aby precyzyjnie obliczyć, ile dana osoba zarabia. Ważne jest, aby każdy pracownik miał świadomość, w jaki sposób wyliczane jest wynagrodzenie i jakie czynniki na nie wpływają. Warto mieć na uwadze, aby pracodawca i pracownik mieli dla siebie przejrzyste i zrozumiałe warunki zatrudnienia, a każda strona miała pełną wiedzę na temat swoich obowiązków oraz wynagrodzenia. 

4700 brutto ile to netto – jak użyć kalkulator wynagrodzeń?

Kalkulator wynagrodzeń online to narzędzie, które pozwala obliczyć wysokość wynagrodzenia netto na podstawie kwoty brutto oraz innych parametrów, takich jak składka ZUS, składka zdrowotna, podatek dochodowy czy koszty uzyskania przychodu. Używanie tego narzędzia jest bardzo proste i intuicyjne. Wystarczy wprowadzić podstawowe informacje dotyczące wynagrodzenia, takie jak kwota brutto, koszty uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Konkretny wynik zależeć będzie od rodzaju umowy zawartej między stronami, może to być:  umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło umowa b2b (firma-firma).Po wprowadzeniu tych danych kalkulator wygeneruje wysokość wynagrodzenia netto oraz przedstawi szczegółowe wyliczenia dotyczące podatków i składek socjalnych. Należy pamiętać, że kalkulator ma jedynie charakter informacyjny a dostawca takiego narzędzia nie ponosi odpowiedzialności za jego użycie. Tym samym nie może służyć do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami. Aby sprawdzić wysokość kwoty netto w bardziej zawiłych sytuacjach pracownika warto skonsultować się ze specjalistą ds. kadr i płac. Przyjrzyjmy się przykładowej kalkulacji stawki 4 700 zł brutto, dla której uwzględnione będę następujące okoliczności:

 • umowa o pracę
 • praca w miejscu zamieszkania
 • stałe wynagrodzenie w każdym miesiącu
 • ukończony 26 rok życia
 • składka na FGŚP
 • stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe 1,67 %
 • ilość płatników upoważnionych do zmniejszania zaliczki na podatek dochodowy na PIT :  jeden
 • okres podatkowy: rok 2023

 Otrzymamy następujące wyliczenie:

 • kwota netto    3 533,62 PLN
 • ubezpieczenie emerytalne    458,72 PLN
 • ubezpieczenie rentowe    70,50 PLN
 • ubezpieczenie chorobowe    115,15 PLN
 • ubezpieczenie zdrowotne    365,01 PLN
 • zaliczka na PIT    157,00 PLN

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik faktycznie pobiera to 3 533,62 PLN.  Reasumując, odpowiedź na pytanie 4700 brutto ile to netto jest znacznie trudniejsza niż by się mogło wydawać.


 Rozliczenia podatkowe w Polsce: czym jest podatek PIT i jak wpływa na obliczanie wynagrodzenia netto?

Rozliczenia podatkowe to integralna część życia każdego pracującego człowieka. Podatek PIT (Personalny Podatek Dochodowy) w Polsce jest powszechnie znany i stanowi jeden z najważniejszych elementów systemu podatkowego. Każdy, kto zarabia jakiekolwiek pieniądze, podlega opodatkowaniu. Wysokość podatku zależy od wysokości uzyskiwanego dochodu i z tego względu w samych tylko obliczeniach PIT jest wiele zmiennych. Kalkulacja wynagrodzenia netto (czyli kwoty, jaką rzeczywiście dostaje pracownik na rękę) zawsze opiera się o formułę brutto minus składki i podatki. Uchwała podjęta przez Sejm w 2021 roku zmieniła zasady składki emerytalnej, która teraz wynosi 9,76%. Do tego dochodzi także składka rentowa na poziomie 7,75% oraz składka chorobowa na poziomie 2,45%. Oczywiście to nie wszystko. Do obliczeń wynagrodzenia netto wpływa także kwota wolna od podatku oraz kwota osobistego odliczenia. Na szczęście istnieją dostępne kalkulatory  , które pomagają szybko i łatwo obliczyć wysokość podatku oraz wynagrodzenia netto. 

Udostępnij