Bezrobocie.org.pl

Blog o biznesie, pracy i karierze

Finanse

3490 brutto ile to netto?

3490 brutto ile to netto?

Często zadajemy sobie pytanie, ile zarobimy netto, mając na uwadze określony poziom wynagrodzenia brutto. W przypadku kwoty 3490 zł brutto,  ostateczna suma po odliczeniu podatków i składek ZUS może się znacząco różnić w zależności od rodzaju zatrudnienia i wymiaru pracy . Warto znać zasady obliczeń wynagrodzenia, ponieważ pozwoli nam to na lepsze oszacowanie skali zarobków i wybór atrakcyjniejszej oferty pracy. W tym artykule przybliżymy Ci, ile wynosi 3490 zł brutto ile to netto, w zależności od wariantu umowy.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • 3490 brutto – podstawowe pojęcia związane z wynagrodzeniem
 • Za co można otrzymać dodatkowe wynagrodzenie?
 • Jak obliczyć wynagrodzenie netto na podstawie 3490 brutto?

3490 brutto – podstawowe pojęcia związane z wynagrodzeniem

Wynagrodzenie to jedno z najważniejszych kwestii, które mają wpływ na jakość wykonywanej pracy i zadowolenie pracowników. Warto wiedzieć, jakie są podstawowe pojęcia związane z naszymi zarobkami. Pierwszym pojęciem jest pensja, czyli wynagrodzenie zasadnicze pracownika za wykonywaną pracę w określonym czasie. Kolejnym jest premia, co oznacza dodatkową zapłatę dla pracownika, wykonującego swoje zadania na czas lub przewyższającego oczekiwane wyniki. Natomiast dodatki to pieniądze, które są przysługują pracownikowi za specjalne warunki pracy np. praca w nocy, w weekendy, święta. Składki to także ważny element wynagrodzenia, to kwota odprowadzona przez pracownika i pracodawcę na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Z kolei wynagrodzenia zastępcze to środki uzyskiwane przez pracownika w przypadku, gdy dojdzie do trudnej sytuacji, np. choroby, urlopu macierzyńskiego czy wypadku przy pracy. Warto pamiętać, że wynagrodzenie zależy od wielu czynników, takich jak wykształcenie, doświadczenie, zakres obowiązków czy branża, w której pracuje pracownik. Prawidłowe rozumienie podstawowych pojęć związanych z wynagrodzeniem pozwala na lepszą komunikację między pracodawcami a pracownikami oraz zwiększenie zadowolenia z pracy. 

podstawowe pojęcia związane z wynagrodzeniem

Za co można otrzymać dodatkowe wynagrodzenie?

Dodatek do wynagrodzenia to dodatkowe wynagrodzenie, które pracownik może otrzymać w różnych sytuacjach. Jednym z najczęstszych sposobów na zdobycie dodatkowych pieniędzy jest praca w godzinach nadliczbowych. Za każdą przepracowaną godzinę powyżej pełnego etatu, pracownik otrzymuje zwykle wynagrodzenie wyższe o określony procent. Innym sposobem na dodatkowy zarobek są prowizje od sprzedaży. Dotyczy to osób pracujących w branży handlowej, które mają wpływ na sprzedaż produktów lub usług i otrzymują od niej procent. W przypadku osiągnięcia wyznaczonego celu lub wyniku finansowego, pracownik może też liczyć na premię. Są to jednak jednorazowe wypłaty i zwykle mają charakter motywacyjny. Kolejnym sposobem na uzyskanie dodatkowych pieniędzy jest praca w niebezpiecznych warunkach lub ze szkodą dla zdrowia. W takim przypadku, pracownik otrzymuje dodatek za ryzyko, jakie musi ponosić. Ostatnim rozwiązaniem jest udzielanie dodatkowych świadczeń dla pracowników, takich jak ubezpieczenia czy prywatna opieka medyczna. 

Jak obliczyć wynagrodzenie netto na podstawie 3490 brutto?

Aby obliczyć wynagrodzenie netto na podstawie kwoty brutto, należy zastosować odpowiednią formułę. Warto jednak pamiętać, że wysokość podatków i składek zależy od wielu czynników, takich jak wysokość wynagrodzenia, rodzaj umowy o pracę czy liczba osób na utrzymaniu. W pierwszej kolejności należy wyliczyć podatek dochodowy od kwoty brutto. W tym celu można skorzystać z internetowych kalkulatorów podatkowych lub tabel podatkowych. Po odjęciu podatku dochodowego od kwoty brutto, należy obliczyć składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Składki te są zależne od wysokości wynagrodzenia i podlegają również zmianom związanym z wiekiem, stanem zdrowia czy liczbą dzieci na utrzymaniu. Po odjęciu wszystkich podatków i składek od kwoty brutto, otrzymujemy wynagrodzenie netto. Warto jednak pamiętać, że w przypadku umowy o pracę pracodawca musi odprowadzić również składki na fundusz pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP), co także wpływa na ostateczną wysokość wynagrodzenia netto. Z tego powodu warto korzystać z profesjonalnych usług księgowych lub zasięgnąć porady specjalisty w dziedzinie podatków i rachunkowości.  W przypadku bardzo prostych obliczeń można posłużyć się kalkulatorem online. Należy przy tym pamiętać, że kalkulator wynagrodzeń spełnia  funkcję informacyjną a właściciel witryny nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora. Punktem wyjścia będzie wskazanie rodzaju zobowiązania między pracownikiem a pracodawcą. Wysokość kwota netto różni się w zależności od umowy, jaką może być umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenie czy umowa b2b. Przyjrzymy się różnicom wyliczeń w przypadku dwóch pierwszych umów.  Do tego celu wykorzystany będzie kalkulator wynagrodzeń online.

Zakładając następujące czynniki:

 • umowa o pracę
 • praca w miejscu zamieszkania
 • stałe wynagrodzenie w każdym miesiącu
 • ukończony 26 rok życia
 • składka na FGŚP
 • stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe 1.67 %
 • rok 2023

koszty pracownika dla miesięcznego wynagrodzenia 3 490,00 PLN brutto będą następujące:

 • ubezpieczenie emerytalne    340,62 PLN
 • ubezpieczenie rentowe    52,35 PLN
 • ubezpieczenie chorobowe    85,51 PLN
 • ubezpieczenie zdrowotne    271,04 PLN
 • zaliczka na podatek PIT    31,00 PLN

Kwota netto, czy wynagrodzenie jakie pracownik faktycznie otrzymuje, to 2 709,48 PLN. Koszt uzyskania przychodu przez pracownika wynosi 780,52 PLN.

Dla porównania, kwota netto od płacy 3490 brutto w sytuacji umowy o dzieło będzie wynosić 2 451,48 PLN, założywszy następujące czynniki:

 • rok podatkowy 2023
 • umowa jest realizowana przy jednoczesnym zatrudnieniu na umowę o pracę u tego samego pracodawcy
 • koszty uzyskania przychodu: 20%
 • brak zryczałtowanego podatku
 • brak uczestnictwa w PPK

Wyliczenie kwoty netto dla umowy zlecenie jest jeszcze bardziej skomplikowane, dlatego wskazana jest porada u specjalisty ds. kadr i płac w przypadku jakichkolwiek wątpliwości.

FAQ

Co to jest wynagrodzenie brutto?

Wynagrodzenie brutto to kwota, którą pracownik otrzymuje za swoją pracę przed odliczeniem podatków i składek.

Jakie są podstawowe pojęcia związane z wynagrodzeniem?

Podstawowe pojęcia związane z wynagrodzeniem to pensja, premia, dodatki, składki i wynagrodzenia zastępcze.

Za co można otrzymać dodatkowe wynagrodzenie?

Dodatkowe wynagrodzenie można otrzymać za pracę w godzinach nadliczbowych, prowizje od sprzedaży, premie, pracę w niebezpiecznych warunkach lub ze szkodą dla zdrowia oraz dodatkowe świadczenia dla pracowników.

Udostępnij