Bezrobocie.org.pl

Blog o biznesie, pracy i karierze

Finanse

10 000 brutto ile to netto? Kalkulator płac online

10 000 brutto ile to netto? Kalkulator płac online

Wynagrodzenia w Polsce mogą liczone wraz z uwzględnieniem wszelkich podatków (pensja brutto) lub kwotowo do wypłaty na rękę (pensja netto). To niestety rodzi często pewne komplikacje, stąd też warto korzystać z kalkulatora płac, który szybko przeliczy wartości brutto/netto – np. w tym przypadku będzie to kwota 10 000 zł brutto.

Pensja 10 000 zł brutto – ile to netto?  

Aby dowiedzieć się, ile z kwoty 10 000 zł brutto zostanie nam do wypłaty na rękę, musimy wziąć pod uwagę wszelkie składki zdrowotne, emerytalne, chorobowe, rentowe, a także podatek dochodowy PIT. Szczegóły analizujemy poniżej.

Koszty pracownika

Przedstawiamy koszty ponoszone przez pracownika zarabiającego 10 000,00 PLN brutto:

 • kwota netto: 7 147,39 PLN
 • ubezpieczenie emerytalne: 976,00 PLN
 • ubezpieczenie rentowe: 150,00 PLN
 • ubezpieczenie chorobowe: 245,00 PLN
 • ubezpieczenie zdrowotne: 776,61 PLN
 • zaliczka na PIT: 705,00 PLN
 • kwota brutto: 10 000,00 PLN

Pracownik, który zarabia 10 000 zł brutto miesięcznie, otrzyma na rękę 7 147,39 zł.

Koszty pracodawcy

W związku z zatrudnieniem pracownika, pracodawca ponosi szereg kosztów dodatkowych. W przypadku pensji 10 000,00 PLN brutto wyglądają one następująco:

 • kwota brutto: 10 000,00 PLN
 • ubezpieczenie emerytalne: 976,00 PLN
 • ubezpieczenie rentowe: 650,00 PLN
 • ubezpieczenie wypadkowe: 167,00 PLN
 • Fundusz Pracy: 245,00 PLN
 • FGŚP: 10,00 PLN
 • koszty pracodawcy: 12 048,00 PLN

Formy zatrudnienia

Istnieją trzy różne metody zatrudnienia, a mianowicie umowa o pracę, umowa zlecenie oraz kontrakt B2B, z którymi wiążą się istotne różnice.

Umowa o pracę

Umowa o pracę to tradycyjna forma zatrudnienia, w której pracownik staje się pracownikiem stałym u pracodawcy. W tym przypadku pracownik pracuje zgodnie z określonym harmonogramem i regulacjami dotyczącymi prawa pracy. Wynagradzany jest wraz z korzyściami socjalnymi, takimi jak urlop płatny czy ubezpieczenia społeczne. Umowa o pracę może być czasowa lub na czas nieokreślony, zależnie od porozumienia stron.

Umowa zlecenie

Umowa zlecenie, z drugiej strony, polega na tym, że osoba lub firma (zleceniobiorca) podejmuje się wykonywania konkretnych zadań lub prac na rzecz zleceniodawcy. Pracownicy na umowie zlecenie cieszą się większą niezależnością w porównaniu do pracowników na umowę o pracę i nie podlegają tak rygorystycznym przepisom dotyczącym czasu pracy. Niemniej jednak nie korzystają z takiego zakresu świadczeń socjalnych i zazwyczaj muszą samodzielnie odprowadzać składki ubezpieczeniowe.

Kontrakt B2B

Kontrakt B2B, inaczej mówiąc, to umowa między dwoma firmami lub przedsiębiorstwami, w której jedna strona (usługodawca) dostarcza usługi lub produkty drugiej firmie (klientowi). Ta forma nie oznacza zatrudnienia, lecz świadczenie usług lub dostarczanie produktów. Usługodawca działa niezależnie, a kontrakty B2B mogą obejmować różne usługi, od dostaw towarów po świadczenie usług konsultingowych. Osoby pracujące na podstawie kontraktu B2B zazwyczaj nie korzystają z ochrony prawa pracy ani świadczeń socjalnych, co sprawia, że są bardziej niezależne.


Zobacz również:

Udostępnij