Bezrobocie.org.pl

Blog o biznesie, pracy i karierze

Praca

8500 brutto ile to netto? Kalkulator płac online

8500 brutto ile to netto? Kalkulator płac online

Wynagrodzenia w Polsce mogą liczone wraz z uwzględnieniem wszelkich podatków (pensja brutto) lub kwotowo do wypłaty na rękę (pensja netto). To niestety rodzi często pewne komplikacje, stąd też warto korzystać z kalkulatora płac, który szybko przeliczy wartości brutto/netto – np. w tym przypadku będzie to kwota 8500 zł brutto.

Pensja 8500 zł brutto – ile to netto?  

Aby dowiedzieć się, ile z kwoty 8500 zł brutto zostanie nam do wypłaty na rękę, musimy wziąć pod uwagę wszelkie składki zdrowotne, emerytalne, chorobowe, rentowe, a także podatek dochodowy PIT. Szczegóły analizujemy poniżej.

Koszty pracownika

Przedstawiamy koszty ponoszone przez pracownika zarabiającego 8 500,00 PLN brutto:

 • kwota netto: 6 124,53 PLN
 • ubezpieczenie emerytalne: 829,60 PLN
 • ubezpieczenie rentowe: 127,50 PLN
 • ubezpieczenie chorobowe: 208,25 PLN
 • ubezpieczenie zdrowotne: 660,12 PLN
 • zaliczka na PIT: 550,00 PLN
 • kwota brutto: 8 500,00 PLN

Pracownik, który zarabia 8500 zł brutto miesięcznie, otrzyma na rękę 6 124,53 zł.

Koszty pracodawcy

W związku z zatrudnieniem pracownika, pracodawca ponosi szereg kosztów dodatkowych. W przypadku pensji 8 500,00 PLN brutto wyglądają one następująco:

 • kwota brutto: 8 500,00 PLN
 • ubezpieczenie emerytalne: 829,60 PLN
 • ubezpieczenie rentowe: 552,50 PLN
 • ubezpieczenie wypadkowe: 141,95 PLN
 • Fundusz Pracy: 208,25 PLN
 • FGŚP: 8,50 PLN
 • koszty pracodawcy: 10 240,80 PLN

Formy zatrudnienia

Istnieją trzy różne podejścia do kwestii zatrudnienia, związane z umową o pracę, umową zlecenie i kontraktem B2B.

Umowa o pracę

Umowa o pracę reprezentuje tradycyjny model zatrudnienia, w którym pracownik zostaje na stałe zatrudniony przez pracodawcę. W ramach tej umowy, pracownik działa według ściśle określonego harmonogramu pracy i na określonym stanowisku, podlegając przepisom prawa pracy. Osoby zatrudnione na umowę o pracę cieszą się dostępem do szerokiego wachlarza świadczeń socjalnych, obejmujących płatny urlop, wynagrodzenie za okres choroby i ubezpieczenia społeczne. Warto zaznaczyć, że umowa o pracę może być zawarta na czas określony lub bezterminowo, zależnie od umowy między stronami.

Umowa zlecenie

W przypadku umowy zlecenie, mamy do czynienia z umową, w której osoba fizyczna lub firma (zwana zleceniobiorcą) podejmuje się realizacji konkretnych zleceń lub zadań na rzecz zleceniodawcy. W umowie zlecenie zleceniobiorca cieszy się większą niezależnością w porównaniu do pracownika zatrudnionego na umowę o pracę. Nie obowiązują go tak restrykcyjne przepisy dotyczące czasu pracy, a wynagrodzenie może być negocjowane według różnych zasad. Warto jednak podkreślić, że osoby pracujące na umowie zlecenie nie korzystają z takiego zakresu świadczeń socjalnych jak pracownicy i często muszą samodzielnie opłacać składki ubezpieczeniowe.

Kontrakt B2B

Kontrakt B2B, z kolei, to umowa zawierana pomiędzy dwiema firmami lub przedsiębiorstwami, w której jedna strona (usługodawca) dostarcza usługi lub produkty drugiej firmie (klientowi). W tym przypadku nie mówimy o zatrudnieniu, lecz o świadczeniu usług lub dostarczaniu produktów. Usługodawca działa na własny rachunek i ponosi odpowiedzialność za prowadzenie swojego przedsiębiorstwa. Rodzaje kontraktów B2B mogą być różnorodne, obejmując umowy dotyczące dostawy towarów lub świadczenia różnych usług, takich jak konsultacje czy usługi techniczne. Warto zaznaczyć, że osoby pracujące na kontrakcie B2B zazwyczaj nie korzystają z ochrony prawa pracy ani świadczeń socjalnych, co sprawia, że są bardziej niezależne w swoim działaniu.


Zobacz również:

Udostępnij