Bezrobocie.org.pl

Blog o biznesie, pracy i karierze

Praca

8500 brutto ile to netto?

8500 brutto ile to netto?

 Jeśli zastanawiasz się, 8500 brutto ile to netto , gdy pracodawca oferuje Ci pensję powyżej 8500 brutto, warto znać kilka istotnych faktów. W naszym kraju obowiązuje bowiem system podatkowy, który powoduje, że kwota brutto jest wyższa od tej, którą ostatecznie otrzymasz na swoje konto. W artykule poniżej wyjaśnimy, dlaczego tak się dzieje i ile faktycznie wyniesie Twoja pensja netto przy tej kwocie brutto.

Jak opodatkowywanie umowy o pracę wpływa na zarobki pracownika?

Opodatkowanie umowy o pracę może wpłynąć na pensję pracownika, ponieważ to od wskazanej stawki uzależnione jest, ile podatku zostanie pobrane przez pracodawcę. Podatek dochodowy jest podatkiem progresywnym, co oznacza, że im wyższy dochód, tym wyższy procent podatku. Wysokość podatku zależy także od wielkości podstawy opodatkowania, czyli sumy dochodów, od których zależy wysokość podatku. W przypadku umowy o pracę podstawą opodatkowania jest wynagrodzenie, które otrzymuje pracownik. Jeśli wysokość wynagrodzenia jest wysoka, wówczas pracownikowi zostanie pobrany wyższy procent podatku i jego wypłata netto będzie niższa. Poza podatkiem dochodowym pracownik musi ponosić również inne koszty, takie jak składka na ubezpieczenie zdrowotne czy składka na Fundusz Pracy. Te składki są pobierane od brutto wynagrodzenia, co oznacza, że zmniejszają one wysokość wypłaty netto. W ten sposób opodatkowanie umowy o pracę wpływa na zarobki pracownika, zmniejszając ich wysokość w stosunku do sumy brutto . Aby obliczyć skalę podatków potrącanych z pensji warto posłużyć się kalkulatorem wynagrodzeń. Jego obsługa jest dosyć łatwa. Należy wpierw określić rodzaj umowy o pracę, wpisać kwotę brutto i oznaczyć dodatkowe czynniki. Za przykład weźmy umowę o pracę na następujących warunkach: 

 • praca w miejscu zamieszkania
 • stałe wynagrodzenie w każdym miesiącu
 • ukończony 26 rok życia
 • składka na FGŚP
 • stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe: 1.67%
 • ilość płatników upoważnionych do zmniejszania zaliczek na PIT
 • okres rozliczenia: rok 2023

otrzymamy wyliczenia kosztu uzyskania przychodu przez pracownika dla miesięcznego wynagrodzenia 8500 zł brutto:

 • ubezpieczenie emerytalne    829,60 PLN
 • ubezpieczenie rentowe    127,50 PLN
 • ubezpieczenie chorobowe    208,25 PLN
 • ubezpieczenie zdrowotne    660,12 PLN
 • zaliczka na PIT    550,00 PLN
 • rok podatkowy 2023

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje fizycznie wynosi w tym przypadku 6 124,53 PLN. Odpowiedź na pytanie 8500 brutto ile to netto jest trudniejsza niż się wydaje. Dlatego swoje obliczenia zawsze warto sprawdzić u specjalisty ds. kadr i płac. Należy pamiętać, że kalkulator online pełni rolę informacyjną, a dostawca takiego narzędzia nie ponosi odpowiedzialności za jego użycie.

8500 brutto ile to netto? Czynniki wpływające na wysokość wynagrodzenia

Wysokość pensji jest uzależniona od wielu czynników, takich jak branża, stopień zaawansowania zawodowego, doświadczenie, lokalizacja, stan na rynku pracy czy nawet płeć. Jednym z podstawowych czynników jest branża. W niektórych sektorach, takich jak finanse, technologia czy prawnictwo, pracownicy mogą liczyć na wyższe wynagrodzenia niż w innych branżach. Stopień zaawansowania zawodowego to również ważny element. Osoby z wyższymi stanowiskami zarządzającymi mają znacznie wyższe wynagrodzenia niż ci na niższych szczeblach. Doświadczenie to kolejny element, który wpływa na wysokość wynagrodzenia. Osoby posiadające bogate doświadczenie mają szansę na uzyskanie wyższej pensji niż osoby początkujące. Lokalizacja również ma wpływ na wysokość wynagrodzenia. W większych miastach placone są zazwyczaj wyższe wynagrodzenia ze względu na wyższy koszt życia. Stan na rynku pracy jest równie istotny. W przypadku dużej konkurencji, pracownicy często mają większą władzę negocjacyjną i mogą żądać wyższych pensji. Ostatecznie, nie można pominąć również kwestii płci. Niestety wciąż zdarza się, że kobiety otrzymują niższe wynagrodzenia niż mężczyźni za takie same stanowiska i poziom kwalifikacji, chociaż zjawisko to ulega radykalnej zmianie w ostatnich latach. 

Typy umów pomiędzy pracownikiem a pracodawcą

W dzisiejszych czasach istnieje wiele różnych typów umów pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Jedną z najpopularniejszych jest umowa o pracę na czas nieokreślony, która daje pracownikowi większą stabilność zatrudnienia oraz szansę na dalszy rozwój zawodowy. Innym modelem umowy jest umowa o pracę na czas określony, która jest podpisana na konkretny okres czasu, najczęściej do 3 lat. To rozwiązanie pozwala pracodawcy na elastyczne zarządzanie siłą roboczą oraz szybką reakcję na zmieniające się potrzeby rynku. Kolejnym modelowym rozwiązaniem jest umowa o dzieło, która zapewnia pracownikowi większą niezależność oraz umożliwia przeprowadzenie konkretnej, określonej pracy. Umową zlecenie z kolei objęty jest zazwyczaj pracownik, który wykonuje określone zadanie w wyznaczonym czasie. W ostatnim czasie umowy cywilnoprawne, takie jak umowa o pracę na część etatu czy też umowa zlecenie stały się coraz bardziej popularne, ze względu na elastyczne podejście do zatrudnienia, jakie oferują. Zarówno dla pracownika jak i pracodawcy ważne jest odpowiednie dopasowanie typu umowy do potrzeb oraz sytuacji na rynku pracy.

Udostępnij