Bezrobocie.org.pl

Blog o biznesie, pracy i karierze

Finanse

7000 brutto ile to netto? Kalkulator płac online

7000 brutto ile to netto? Kalkulator płac online

Wynagrodzenia w Polsce mogą liczone wraz z uwzględnieniem wszelkich podatków (pensja brutto) lub kwotowo do wypłaty na rękę (pensja netto). To niestety rodzi często pewne komplikacje, stąd też warto korzystać z kalkulatora płac, który szybko przeliczy wartości brutto/netto – np. w tym przypadku będzie to kwota 7000 zł brutto.

Pensja 7000 zł brutto – ile to netto?  

Aby dowiedzieć się, ile z kwoty 7000 zł brutto zostanie nam do wypłaty na rękę, musimy wziąć pod uwagę wszelkie składki zdrowotne, emerytalne, chorobowe, rentowe, a także podatek dochodowy PIT. Szczegóły analizujemy poniżej.

Koszty pracownika

Przedstawiamy koszty ponoszone przez pracownika zarabiającego 7 000,00 PLN brutto:

 • kwota netto: 5 101,67 PLN
 • ubezpieczenie emerytalne: 683,20 PLN
 • ubezpieczenie rentowe: 105,00 PLN
 • ubezpieczenie chorobowe: 171,50 PLN
 • ubezpieczenie zdrowotne: 543,63 PLN
 • zaliczka na PIT: 395,00 PLN
 • kwota brutto: 7 000,00 PLN

Pracownik, który zarabia 7000 zł brutto miesięcznie, otrzyma na rękę 5 101,67 zł.

Koszty pracodawcy

W związku z zatrudnieniem pracownika, pracodawca ponosi szereg kosztów dodatkowych. W przypadku pensji 7 000,00 PLN brutto wyglądają one następująco:

 • kwota brutto: 7 000,00 PLN
 • ubezpieczenie emerytalne: 683,20 PLN
 • ubezpieczenie rentowe: 455,00 PLN
 • ubezpieczenie wypadkowe: 116,90 PLN
 • Fundusz Pracy: 171,50 PLN
 • FGŚP: 7,00 PLN
 • koszty pracodawcy: 8 433,60 PLN

Formy zatrudnienia

Umowy o pracę, umowy zlecenia i kontrakty B2B to trzy odmienne podejścia do zatrudnienia, każde z nich charakteryzuje się wyraźnymi różnicami.

Umowa o pracę

W przypadku umowy o pracę, mówimy o tradycyjnym, długotrwałym zatrudnieniu, gdzie pracownik staje się stałym pracownikiem pracodawcy. Pracuje na wyznaczonym stanowisku, przestrzegając ściśle regulacji dotyczących czasu pracy i innych aspektów związanych z pracą. Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę cieszą się pełnym pakietem świadczeń socjalnych, takich jak płatny urlop, odszkodowanie za okres choroby i ubezpieczenie społeczne. Umowa o pracę może być zawarta na stałe lub czasowo, dostosowując się do konkretnych okoliczności.

Umowa zlecenie

Umowa zlecenie to inna kategoria, gdzie osoba fizyczna lub firma (zleceniobiorca) podejmuje się realizacji określonych zleceń lub zadań na zlecenie innego podmiotu (zleceniodawcy). W tym przypadku, zleceniobiorca ma większą autonomię niż pracownik zatrudniony na umowę o pracę, nie jest tak ściśle kontrolowany pod kątem czasu pracy, a wynagrodzenie może być ustalane na różne sposoby. Pracownicy na umowie zlecenia nie korzystają z tak szerokiego wachlarza świadczeń socjalnych i zazwyczaj odprowadzają składki ubezpieczeniowe samodzielnie.

Kontrakt B2B

Kontrakty B2B (Business to Business) to jeszcze inna kategoria, gdzie umowa jest zawierana między dwoma firmami lub przedsiębiorstwami. W tym przypadku nie mówimy o zatrudnieniu, ale o świadczeniu usług lub dostawie towarów. Usługodawca działa jako niezależna firma i ponosi odpowiedzialność za swoją działalność. Kontrakty B2B mogą przyjmować różne formy, od umów na dostawę towarów po umowy na świadczenie usług konsultingowych czy technicznych. Osoby pracujące na podstawie kontraktu B2B zazwyczaj nie korzystają z ochrony prawa pracy ani świadczeń socjalnych i działają na własny rachunek.


Zobacz również:

Udostępnij