Bezrobocie.org.pl

Blog o biznesie, pracy i karierze

Praca

6700 brutto ile to netto? Kalkulator płac online

6700 brutto ile to netto? Kalkulator płac online

Wynagrodzenia w Polsce mogą liczone wraz z uwzględnieniem wszelkich podatków (pensja brutto) lub kwotowo do wypłaty na rękę (pensja netto). To niestety rodzi często pewne komplikacje, stąd też warto korzystać z kalkulatora płac, który szybko przeliczy wartości brutto/netto – np. w tym przypadku będzie to kwota 6700 zł brutto.

Pensja 6700 zł brutto – ile to netto?  

Aby dowiedzieć się, ile z kwoty 6700 zł brutto zostanie nam do wypłaty na rękę, musimy wziąć pod uwagę wszelkie składki zdrowotne, emerytalne, chorobowe, rentowe, a także podatek dochodowy PIT. Szczegóły analizujemy poniżej.

Koszty pracownika

Przedstawiamy koszty ponoszone przez pracownika zarabiającego 6 700,00 PLN brutto:

 • kwota netto: 4 897,10 PLN
 • ubezpieczenie emerytalne: 653,92 PLN
 • ubezpieczenie rentowe: 100,50 PLN
 • ubezpieczenie chorobowe: 164,15 PLN
 • ubezpieczenie zdrowotne: 520,33 PLN
 • zaliczka na PIT: 364,00 PLN
 • kwota brutto: 6 700,00 PLN

Pracownik, który zarabia 6700 zł brutto miesięcznie, otrzyma na rękę 4 897,10 zł.

Koszty pracodawcy

W związku z zatrudnieniem pracownika, pracodawca ponosi szereg kosztów dodatkowych. W przypadku pensji 6 700,00 PLN brutto wyglądają one następująco:

 • kwota brutto: 6 700,00 PLN
 • ubezpieczenie emerytalne: 653,92 PLN
 • ubezpieczenie rentowe: 435,50 PLN
 • ubezpieczenie wypadkowe: 111,89 PLN
 • Fundusz Pracy: 164,15 PLN
 • FGŚP: 6,70 PLN
 • koszty pracodawcy: 8 072,16 PLN

Formy zatrudnienia

Umowa o pracę, umowa zlecenie i kontrakt B2B to trzy różne podejścia do kwestii zatrudnienia, które wykazują istotne różnice.

Umowa o pracę

W przypadku umowy o pracę, mówimy o tradycyjnej formie zatrudnienia, gdzie pracownik jest na stałe zatrudniany przez pracodawcę. To zobowiązanie obejmuje pracę według ustalonego grafiku i na określonym miejscu, z podporządkowaniem się przepisom prawa pracy. Pracownicy na umowę o pracę mają dostęp do różnych świadczeń socjalnych, w tym płatnego urlopu, wynagrodzenia za okres chorobowy i ubezpieczenia społecznego. Umowa o pracę może być zawarta na stałe lub na czas określony, zależnie od potrzeb stron.

Umowa zlecenie

Umowa zlecenie to inna koncepcja, gdzie osoba fizyczna lub firma (zleceniobiorca) podejmuje się konkretnych zadań lub prac na zlecenie drugiej strony (zleceniodawcy). W przypadku tej umowy, zleceniobiorcy cieszą się większą niezależnością niż pracownicy na umowę o pracę. Nie obowiązują ich tak rygorystyczne przepisy dotyczące czasu pracy, a wynagrodzenie może być ustalone zgodnie z uzgodnieniami. Niemniej jednak, osoby zatrudnione na umowie zlecenie nie mają dostępu do tak szerokiego wachlarza świadczeń socjalnych jak pracownicy, i zazwyczaj muszą samodzielnie odprowadzać składki ubezpieczeniowe.

Kontrakt B2B

Kontrakt B2B (Business to Business), to z kolei umowa zawierana między dwiema firmami lub przedsiębiorstwami, gdzie jedna strona (usługodawca) dostarcza usługi lub produkty drugiej firmie (klientowi). To podejście wyklucza kwestie zatrudnienia, a zamiast tego koncentruje się na świadczeniu usług lub dostarczaniu produktów. Usługodawca działa na własny rachunek i jest odpowiedzialny za swoje przedsiębiorstwo. Kontrakty B2B mogą przyjmować różne formy, od umów na dostawę towarów po umowy na świadczenie usług konsultingowych lub technicznych. Osoby pracujące na podstawie kontraktu B2B zazwyczaj nie korzystają z ochrony prawa pracy ani świadczeń socjalnych, co daje im większą niezależność.


Zobacz również:

Udostępnij