Bezrobocie.org.pl

Blog o biznesie, pracy i karierze

Praca

6700 brutto ile to netto?

6700 brutto ile to netto?

Jeśli zastanawiałeś się kiedykolwiek,  6700 brutto ile to netto, to ten artykuł jest dla Ciebie! Coraz więcej osób interesuje się kwotami brutto i netto, a rozbieżności między nimi mogą czasem być dość znaczne. Dlatego przedstawimy Ci, jakie obciążenia podatkowe i składki odprowadzane są z wynagrodzenia brutto w Polsce, oraz ile wyniesie Twoje wynagrodzenie netto przy zarobkach na poziomie 6700 zł brutto. 

Co to jest wynagrodzenie brutto i netto

Wynagrodzenie brutto to kwota, którą otrzymuje pracownik za swoją pracę przed potrąceniem podatków i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. To suma wszystkich składników pensji, w tym jej podstawy, dodatków, premii i nagród. Wynagrodzenie netto to kwota, którą pracownik otrzymuje na swoje konto po odliczeniu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Zazwyczaj jest to niższa kwota niż wynagrodzenie brutto. Aby obliczyć wynagrodzenie netto, należy od wynagrodzenia brutto odjąć kwotę podatku dochodowego, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne. Przed podjęciem decyzji o zatrudnieniu w danej firmie, warto sprawdzić wysokość wynagrodzenia netto, ponieważ to właśnie ta kwota ma wpływ na nasze codzienne wydatki. W Polsce obowiązują różne stawki podatkowe i składkowe, dlatego wysokość wynagrodzenia netto może się znacząco różnić w zależności od wielu czynników, takich jak wysokość wynagrodzenia, rodzaj umowy, liczba osób na utrzymaniu.

6700 brutto ile to netto w kalkulatorze wynagrodzeń

Kalkulator wynagrodzeń to narzędzie, które pomaga obliczyć przewidywany zarobek pracownika. Aby skorzystać z kalkulatora, potrzebny jest kilka informacji. Najważniejszą z nich jest rodzaj umowy, mogą to być: umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenie. Następnie należy podać wysokość wynagrodzenia. Po wprowadzeniu tych danych, kalkulator generuje szereg wyników, takie jak całkowite wynagrodzenie, miesięczne i roczne zarobki oraz naliczone podatki i składki. Dzięki kalkulatorowi wynagrodzeń można również wyliczyć, jaki wpływ mają na zarobki zmiany w umowie o pracę lub przeniesienie na inne stanowisko. Narzędzie to jest proste w obsłudze i dostępne za darmo w internecie. Warto korzystać z takich narzędzi, aby w łatwy sposób obliczyć swoje przewidywane zarobki lub porównać je z innymi ofertami na rynku pracy. Należy jednak pamiętać, że kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną a jego dostawca nie ponosi odpowiedzialności za wyniki, ponieważ nie uwzględniają bardziej skomplikowanej sytuacji pracownika np. historii zwolnień lekarskich.  Z tego względu użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcą a pracownikiem jest w zupełności nie wskazane. Do takich celów należy korzystać z profesjonalnych programów lub obliczenia zlecić specjaliście ds. kadr i płac. 

Przyjrzyjmy się przykładowemu rozliczeniu kwoty 6 700 zł brutto, gdzie spełnione będą następujące warunki:

 • umowa o pracę
 • praca w miejscu zamieszkania
 • stałe wynagrodzenie w każdym miesiącu
 • ukończony 26 rok życia
 • składka na FGŚP
 • stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe: 1.67 %
 • ilość płatników upoważnionych do zmniejszania zaliczek na PIT: jeden
 • okres podatkowy: rok 2023

  Po oznaczeniu powyższych okoliczności otrzymujemy następujący wynik:

 • ubezpieczenie emerytalne    653,92 PLN
 • ubezpieczenie rentowe    100,50 PLN
 • ubezpieczenie chorobowe    164,15 PLN
 • ubezpieczenie zdrowotne    520,33 PLN
 • zaliczka na PIT    364,00 PLN

Kwota netto, czyli wynagrodzenie jakie pracownik  otrzymuje na rękę wynosi 4 897,10 PLN. Jak się okazuje odpowiedź na pytanie 6700 brutto ile to netto nie jest łatwa i wymaga specjalistycznej wiedzy.

Ile wynosi średnie wynagrodzenie brutto w Polsce?

Średnie wynagrodzenie brutto w Polsce w 2020 roku wynosiło około 5 464 złotych miesięcznie. To oznacza, że osoba pracująca przez cały miesiąc, wykonująca określone zadania otrzymuje taką kwotę przed potrąceniem podatków i składek. Jednakże warto zaznaczyć, że tak pensja różni się w zależności od średniej krajowej w danym regionie, rodzaju zawodu oraz doświadczeniu pracownika. W niektórych branżach i województwach wynagrodzenie może być wyższe, a w innych niższe. Na przykład, średnie wynagrodzenie brutto w sektorze IT wynosi około 10 000 złotych miesięcznie, podczas gdy w gastronomii wynagrodzenie to może wynieść jedynie 2 500 złotych miesięcznie. W Polsce istnieją również tzw. minimalne stawki wynagrodzenia brutto, które ustawowo określają minimalną kwotę, jaką pracodawca jest zobowiązany zapłacić pracownikowi za określoną pracę. Obecnie minimalna stawka wynagrodzenia brutto w Polsce zmienia z roku na rok. 

Udostępnij