Bezrobocie.org.pl

Blog o biznesie, pracy i karierze

Finanse

11000 brutto, ile to netto? Kalkulator pensji online

11000 brutto, ile to netto? Kalkulator pensji online

Wynagrodzenia w Polsce mogą liczone wraz z uwzględnieniem wszelkich podatków (pensja brutto) lub kwotowo do wypłaty na rękę (pensja netto). To niestety rodzi często pewne komplikacje, stąd też warto korzystać z kalkulatora płac, który szybko przeliczy wartości brutto/netto – np. w tym przypadku będzie to kwota 11000 zł brutto.

Pensja 11000 zł brutto – ile to netto?  

Aby dowiedzieć się, ile z kwoty 11000 zł brutto zostanie nam do wypłaty na rękę, musimy wziąć pod uwagę wszelkie składki zdrowotne, emerytalne, chorobowe, rentowe, a także podatek dochodowy PIT. Szczegóły analizujemy poniżej.

Koszty pracownika

Przedstawiamy koszty ponoszone przez pracownika zarabiającego 11 000,00 PLN brutto:

 • kwota netto: 7 828,63 PLN
 • ubezpieczenie emerytalne: 1 073,60 PLN
 • ubezpieczenie rentowe: 165,00 PLN
 • ubezpieczenie chorobowe: 269,50 PLN
 • ubezpieczenie zdrowotne: 854,27 PLN
 • zaliczka na PIT: 809,00 PLN
 • kwota brutto: 11 000,00 PLN

Pracownik, który zarabia 11 000 zł brutto miesięcznie, otrzyma na rękę 7 828,63 zł.

Koszty pracodawcy

W związku z zatrudnieniem pracownika, pracodawca ponosi szereg kosztów dodatkowych. W przypadku pensji 11 000,00 PLN brutto wyglądają one następująco:

 • kwota brutto: 11 000,00 PLN
 • ubezpieczenie emerytalne: 1 073,60 PLN
 • ubezpieczenie rentowe: 715,00 PLN
 • ubezpieczenie wypadkowe: 183,70 PLN
 • Fundusz Pracy: 269,50 PLN
 • FGŚP: 11,00 PLN
 • koszty pracodawcy: 13 252,80 PLN

Formy zatrudnienia

Umowa o pracę, kontrakt zlecenia i kontrakt B2B to trzy różne modele zatrudnienia, które w znaczący sposób się od siebie różnią.

Umowa o pracę

W przypadku umowy o pracę, pracownik jest zatrudniany na stałe przez pracodawcę. Jest to typowy sposób zatrudnienia, w którym pracownik pracuje zgodnie z wytycznymi pracodawcy, z określonym harmonogramem i miejscem pracy. Pracownik ma dostęp do wielu korzyści socjalnych, takich jak płatny urlop, wynagrodzenie za czas choroby oraz ubezpieczenie społeczne. Umowę o pracę można zawrzeć zarówno na stałe, jak i na określony czas.

Umowa zlecenie

Umowa zlecenia to umowa, w której zleceniobiorca (może to być osoba fizyczna lub firma) podejmuje się wykonania określonych zleceń lub prac na rzecz zleceniodawcy. W tym przypadku, zleceniobiorca ma większą autonomię w wykonywaniu pracy niż pracownik zatrudniony na umowę o pracę. Nie podlega tak restrykcyjnym przepisom dotyczącym czasu pracy i wynagrodzenia. Jednak osoby pracujące na umowie zlecenia nie cieszą się takim samym pakietem świadczeń socjalnych jak pracownicy na umowę o pracę.

Kontrakt B2B

Kontrakt B2B to umowa zawierana między dwiema firmami lub przedsiębiorstwami, w której jedna firma (usługodawca) świadczy usługi lub dostarcza produkty drugiej firmie (klientowi). To model bardziej biznesowy niż zatrudnienie. Usługodawca działa jako niezależna firma i jest odpowiedzialny za własną działalność. Umowy B2B mogą mieć różne formy, od umów dostawczych po umowy na świadczenie usług konsultingowych czy technicznych. Osoby działające na podstawie kontraktu B2B zazwyczaj nie korzystają z takiej ochrony prawnej ani świadczeń socjalnych, jak pracownicy. Są bardziej niezależne i odpowiedzialne za własne ubezpieczenia i finanse.


Zobacz również:

Udostępnij