Bezrobocie.org.pl

Blog o biznesie, pracy i karierze

Praca

12 000 brutto ile to netto? Kalkulator płac online

12 000 brutto ile to netto? Kalkulator płac online

Wynagrodzenia w Polsce mogą liczone wraz z uwzględnieniem wszelkich podatków (pensja brutto) lub kwotowo do wypłaty na rękę (pensja netto). To niestety rodzi często pewne komplikacje, stąd też warto korzystać z kalkulatora płac, który szybko przeliczy wartości brutto/netto – np. w tym przypadku będzie to kwota 12 000 zł brutto.

Pensja 12 000 zł brutto – ile to netto?  

Aby dowiedzieć się, ile z kwoty 12 000 zł brutto zostanie nam do wypłaty na rękę, musimy wziąć pod uwagę wszelkie składki zdrowotne, emerytalne, chorobowe, rentowe, a także podatek dochodowy PIT. Szczegóły analizujemy poniżej.

Koszty pracownika

Przedstawiamy koszty ponoszone przez pracownika zarabiającego 12 000,00 PLN brutto:

 • kwota netto: 8 509,87 PLN
 • ubezpieczenie emerytalne: 1 171,20 PLN
 • ubezpieczenie rentowe: 180,00 PLN
 • ubezpieczenie chorobowe: 294,00 PLN
 • ubezpieczenie zdrowotne: 931,93 PLN
 • zaliczka na PIT: 913,00 PLN
 • kwota brutto: 12 000,00 PLN

Pracownik, który zarabia 12 000 zł brutto miesięcznie, otrzyma na rękę 8 509,87 zł.

Koszty pracodawcy

W związku z zatrudnieniem pracownika, pracodawca ponosi szereg kosztów dodatkowych. W przypadku pensji 12 000,00 PLN brutto wyglądają one następująco:

 • kwota brutto: 12 000,00 PLN
 • ubezpieczenie emerytalne: 1 171,20 PLN
 • ubezpieczenie rentowe: 780,00 PLN
 • ubezpieczenie wypadkowe: 200,40 PLN
 • Fundusz Pracy: 294,00 PLN
 • FGŚP: 12,00 PLN
 • koszty pracodawcy: 14 457,60 PLN

Formy zatrudnienia

Istnieją trzy główne sposoby, w jakie ludzie mogą być zatrudniani lub prowadzić działalność w relacjach biznesowych: umowa o pracę, umowa zlecenie oraz kontrakt B2B.

Umowa o pracę

Umowa o pracę to tradycyjna forma zatrudnienia, w której pracownik jest związany na stałe z pracodawcą. Pracownik jest zobowiązany do wykonywania pracy w określonym miejscu i zgodnie z określonym harmonogramem pracy, podlegając przy tym regulacjom prawa pracy. Taki pracownik ma dostęp do szeregu świadczeń socjalnych, takich jak płatny urlop, zasiłek chorobowy i ubezpieczenie społeczne. Umowa o pracę może być zawarta na stałe (czas nieokreślony) lub na określony czas (czas określony), w zależności od indywidualnych ustaleń między stronami.

Umowa zlecenie

Umowa zlecenie to inna forma zatrudnienia, w której osoba fizyczna lub firma podejmuje się wykonywania określonych zleceń lub prac na rzecz zleceniodawcy. W tym przypadku zleceniobiorca ma większą niezależność w kwestii organizacji swojej pracy i nie podlega tak surowym regulacjom dotyczącym czasu pracy. Niemniej jednak, osoby zatrudnione na umowie zlecenie zazwyczaj nie korzystają z takiej gamy świadczeń socjalnych jak pracownicy na umowę o pracę i często muszą samodzielnie opłacać składki ubezpieczeniowe.

Kontrakt B2B

Kontrakt B2B (Business to Business) to rodzaj umowy, która łączy dwie firmy lub przedsiębiorstwa w celu świadczenia usług lub dostarczenia produktów. W tym przypadku nie ma kwestii zatrudnienia, a umowa dotyczy dostarczania określonych usług lub towarów. Firma działająca na zasadach kontraktu B2B działa na własny rachunek i ponosi pełną odpowiedzialność za swoją firmę. Osoby działające w oparciu o kontrakt B2B zazwyczaj nie korzystają z ochrony prawa pracy ani świadczeń socjalnych, co oznacza większą niezależność w prowadzeniu działalności.


Zobacz również:

Udostępnij