Bezrobocie.org.pl

Blog o biznesie, pracy i karierze

Finanse

5400 brutto, ile to netto? Kalkulator pensji online

5400 brutto, ile to netto? Kalkulator pensji online

Wynagrodzenia w Polsce mogą liczone wraz z uwzględnieniem wszelkich podatków (pensja brutto) lub kwotowo do wypłaty na rękę (pensja netto). To niestety rodzi często pewne komplikacje, stąd też warto korzystać z kalkulatora płac, który szybko przeliczy wartości brutto/netto – np. w tym przypadku będzie to kwota 5400 zł brutto.

Pensja 5400 zł brutto – ile to netto?  

Aby dowiedzieć się, ile z kwoty 5400 zł brutto zostanie nam do wypłaty na rękę, musimy wziąć pod uwagę wszelkie składki zdrowotne, emerytalne, chorobowe, rentowe, a także podatek dochodowy PIT. Szczegóły analizujemy poniżej.

Koszty pracownika

Przedstawiamy koszty ponoszone przez pracownika zarabiającego 5 400,00 PLN brutto:

 • kwota netto: 4 011,29 PLN
 • ubezpieczenie emerytalne: 527,04 PLN
 • ubezpieczenie rentowe: 81,00 PLN
 • ubezpieczenie chorobowe: 132,30 PLN
 • ubezpieczenie zdrowotne: 419,37 PLN
 • zaliczka na PIT: 229,00 PLN
 • kwota brutto: 5 400,00 PLN

Pracownik, który zarabia 5400 zł brutto miesięcznie, otrzyma na rękę 4 011,29 zł.

Koszty pracodawcy

W związku z zatrudnieniem pracownika, pracodawca ponosi szereg kosztów dodatkowych. W przypadku pensji 5 400,00 PLN brutto wyglądają one następująco:

 • kwota brutto: 5 400,00 PLN
 • ubezpieczenie emerytalne: 527,04 PLN
 • ubezpieczenie rentowe: 351,00 PLN
 • ubezpieczenie wypadkowe: 90,18 PLN
 • Fundusz Pracy: 132,30 PLN
 • FGŚP: 5,40 PLN
 • koszty pracodawcy: 6 505,92 PLN

Formy zatrudnienia

Umowy o pracę, umowy zlecenia i kontrakty B2B to trzy odmienne podejścia do zatrudnienia, każde z własnym zestawem różnic i cezur między nimi.

Umowa o pracę

Umowa o pracę, będąc tradycyjną formą zatrudnienia, oznacza, że pracownik jest trwale związany z pracodawcą. W tym przypadku pracownik jest pod jego kontrolą, pracując w określonym miejscu i zgodnie z określonym harmonogramem pracy. Użytkownicy tej formy zatrudnienia korzystają z szerokiego wachlarza świadczeń socjalnych, takich jak płatny urlop, wynagrodzenie w przypadku choroby czy ubezpieczenie społeczne. Umowa o pracę może być zarówno na czas określony, jak i nieokreślony, dostosowując się do potrzeb obu stron.

Umowa zlecenie

Umowa zlecenie, natomiast, polega na tym, że osoba fizyczna lub firma (zleceniobiorca) podejmuje się wykonywania określonych zleceń lub prac na zlecenie innej strony. W przypadku tej umowy, zleceniobiorca cieszy się większą niezależnością niż pracownik na umowę o pracę. Nie podlega on tak restrykcyjnym regulacjom dotyczącym czasu pracy, a wynagrodzenie może być ustalone na różne sposoby. Osoby zatrudnione na umowę zlecenie nie korzystają jednak z tak szerokiego spektrum świadczeń socjalnych, jak pracownicy na umowę o pracę i często muszą samodzielnie opłacać składki ubezpieczeniowe.

Kontrakt B2B

Kontrakty B2B (Business to Business) to umowy zawierane pomiędzy dwoma firmami lub przedsiębiorstwami, gdzie jedna strona (usługodawca) dostarcza usługi lub produkty drugiej stronie (klientowi). To podejście nie obejmuje zatrudnienia, lecz świadczenie usług lub dostarczanie produktów. Usługodawca działa na własny rachunek i jest odpowiedzialny za swoją firmę. Kontrakty B2B mogą przybierać różne formy, od umów na dostawę towarów po umowy na świadczenie usług konsultingowych czy technicznych. Osoby pracujące na podstawie kontraktu B2B zazwyczaj nie korzystają z ochrony prawa pracy ani świadczeń socjalnych, co sprawia, że są bardziej niezależne.


Zobacz również:

Udostępnij