Bezrobocie.org.pl

Blog o biznesie, pracy i karierze

FinansePraca

5200 brutto ile to netto? Kalkulator płac online

5200 brutto ile to netto? Kalkulator płac online

Wynagrodzenia w Polsce mogą liczone wraz z uwzględnieniem wszelkich podatków (pensja brutto) lub kwotowo do wypłaty na rękę (pensja netto). To niestety rodzi często pewne komplikacje, stąd też warto korzystać z kalkulatora płac, który szybko przeliczy wartości brutto/netto – np. w tym przypadku będzie to kwota 4000 zł brutto.

Pensja 5200 zł brutto – ile to netto?  

Aby dowiedzieć się, ile z kwoty 5200 zł brutto zostanie nam do wypłaty na rękę, musimy wziąć pod uwagę wszelkie składki zdrowotne, emerytalne, chorobowe, rentowe, a także podatek dochodowy PIT. Szczegóły analizujemy poniżej.

Koszty pracownika

Przedstawiamy koszty ponoszone przez pracownika zarabiającego 5 200,00 PLN brutto:

 • kwota netto: 3 875,24 PLN
 • ubezpieczenie emerytalne: 507,52 PLN
 • ubezpieczenie rentowe: 78,00 PLN
 • ubezpieczenie chorobowe: 127,40 PLN
 • ubezpieczenie zdrowotne: 403,84 PLN
 • zaliczka na PIT: 208,00 PLN
 • kwota brutto: 5 200,00 PLN

Pracownik, który zarabia 5200 zł brutto miesięcznie, otrzyma na rękę 3 875,24 zł.

Koszty pracodawcy

W związku z zatrudnieniem pracownika, pracodawca ponosi szereg kosztów dodatkowych. W przypadku pensji 5 200,00 PLN brutto wyglądają one następująco:

 • kwota brutto: 5 200,00 PLN
 • ubezpieczenie emerytalne: 507,52 PLN
 • ubezpieczenie rentowe: 338,00 PLN
 • ubezpieczenie wypadkowe: 86,84 PLN
 • Fundusz Pracy: 127,40 PLN
 • FGŚP: 5,20 PLN
 • koszty pracodawcy: 6 264,96 PLN

Formy zatrudnienia

Formy zatrudnienia, takie jak umowa o pracę, umowa zlecenie i kontrakt B2B, różnią się między sobą w istotny sposób.

Umowa o pracę

Umowa o pracę to tradycyjna forma zatrudnienia, w której pracownik zostaje na stałe zatrudniony przez pracodawcę. Pracownik działa zgodnie z ustalonym harmonogramem i zasadami prawa pracy, co wiąże się z pewnymi świadczeniami socjalnymi, takimi jak płatny urlop i ubezpieczenie społeczne. Umowa o pracę może być zawarta na stałe lub na czas określony.

Umowa zlecenie

Umowa zlecenie to inna opcja, w której osoba fizyczna lub firma podejmuje się wykonywania określonych zleceń lub prac na rzecz zleceniodawcy. W przypadku tej formy, zleceniobiorca cieszy się większą niezależnością niż pracownik na umowę o pracę, choć świadczenia socjalne są zwykle mniej korzystne. Osoby zatrudnione na umowę zlecenie muszą także samodzielnie opłacać składki ubezpieczeniowe.

Kontrakt B2B

Kontrakt B2B (Business to Business) to umowa między dwiema firmami, w której jedna dostarcza usługi lub produkty drugiej firmie. W takim przypadku nie mówimy o zatrudnieniu, lecz o świadczeniu usług lub dostawie towarów. Usługodawca działa na własny rachunek i jest odpowiedzialny za swoje przedsiębiorstwo, co oznacza brak korzyści socjalnych i niezależność od przepisów prawa pracy.


Zobacz również:

Udostępnij