Bezrobocie.org.pl

Blog o biznesie, pracy i karierze

Praca

5300 brutto ile to netto? Kalkulator płac online

5300 brutto ile to netto? Kalkulator płac online

Wynagrodzenia w Polsce mogą liczone wraz z uwzględnieniem wszelkich podatków (pensja brutto) lub kwotowo do wypłaty na rękę (pensja netto). To niestety rodzi często pewne komplikacje, stąd też warto korzystać z kalkulatora płac, który szybko przeliczy wartości brutto/netto – np. w tym przypadku będzie to kwota 5300 zł brutto.

Pensja 5300 zł brutto – ile to netto?  

Aby dowiedzieć się, ile z kwoty 5300 zł brutto zostanie nam do wypłaty na rękę, musimy wziąć pod uwagę wszelkie składki zdrowotne, emerytalne, chorobowe, rentowe, a także podatek dochodowy PIT. Szczegóły analizujemy poniżej.

Koszty pracownika

Przedstawiamy koszty ponoszone przez pracownika zarabiającego 5 300,00 PLN brutto:

 • kwota netto: 3 942,77 PLN
 • ubezpieczenie emerytalne: 517,28 PLN
 • ubezpieczenie rentowe: 79,50 PLN
 • ubezpieczenie chorobowe: 129,85 PLN
 • ubezpieczenie zdrowotne: 411,60 PLN
 • zaliczka na PIT: 219,00 PLN
 • kwota brutto: 5 300,00 PLN

Pracownik, który zarabia 5300 zł brutto miesięcznie, otrzyma na rękę 3 942,77 zł.

Koszty pracodawcy

W związku z zatrudnieniem pracownika, pracodawca ponosi szereg kosztów dodatkowych. W przypadku pensji 5 300,00 PLN brutto wyglądają one następująco:

 • kwota brutto: 5 300,00 PLN
 • ubezpieczenie emerytalne: 517,28 PLN
 • ubezpieczenie rentowe: 344,50 PLN
 • ubezpieczenie wypadkowe: 88,51 PLN
 • Fundusz Pracy: 129,85 PLN
 • FGŚP: 5,30 PLN
 • koszty pracodawcy: 6 385,44 PLN

Formy zatrudnienia

Umowa o pracę, umowa zlecenie i kontrakt B2B to trzy różne metody zatrudnienia, z wyraźnymi odmiennościami między nimi.

Umowa o pracę

Umowa o pracę to typowe zatrudnienie, w którym pracownik jest trwale zatrudniany przez pracodawcę. Pracuje według stałego grafiku i miejscu pracy, z podporządkowaniem się normom prawa pracy. Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę czerpią korzyści z wielu świadczeń socjalnych, takich jak płatny urlop, wynagrodzenie za czas choroby oraz ubezpieczenie społeczne. Umowa o pracę może mieć różne formy, na przykład czas określony lub nieokreślony, dostosowując się do potrzeb obu stron.

Umowa zlecenie

Z kolei umowa zlecenie oznacza, że osoba fizyczna lub firma (zleceniobiorca) podejmuje się wykonywania określonych zleceń lub prac na rzecz zleceniodawcy. W tym przypadku zleceniobiorca cieszy się większą niezależnością niż pracownik z umową o pracę, nie podlega tak surowym regulacjom dotyczącym czasu pracy, a wynagrodzenie jest ustalane różnie. Niemniej jednak, osoby pracujące na umowie zlecenie zazwyczaj nie korzystają z takiego zakresu świadczeń socjalnych jak pracownicy na umowę o pracę, a także często muszą samodzielnie opłacać składki ubezpieczeniowe.

Kontrakt B2B

Kontrakt B2B (Business to Business) to umowa między dwoma firmami lub przedsiębiorstwami, w której jedna strona (usługodawca) dostarcza usługi lub produkty drugiej stronie (klientowi). To podejście nie obejmuje zatrudnienia, lecz dostarczanie usług lub towarów. Usługodawca działa na własny rachunek i jest odpowiedzialny za swoją firmę. Kontrakty B2B przyjmują różne postaci, od umów na dostawę produktów po umowy na świadczenie usług doradczych czy technicznych. Osoby pracujące na kontrakcie B2B zazwyczaj nie korzystają z ochrony prawa pracy ani świadczeń socjalnych, co oznacza, że są bardziej samodzielne.


Zobacz również:

Udostępnij