Bezrobocie.org.pl

Blog o biznesie, pracy i karierze

Finanse

5600 brutto ile to netto? Kalkulator pensji online

5600 brutto ile to netto? Kalkulator pensji online

Wynagrodzenia w Polsce mogą liczone wraz z uwzględnieniem wszelkich podatków (pensja brutto) lub kwotowo do wypłaty na rękę (pensja netto). To niestety rodzi często pewne komplikacje, stąd też warto korzystać z kalkulatora płac, który szybko przeliczy wartości brutto/netto – np. w tym przypadku będzie to kwota 5600 zł brutto.

Pensja 5600 zł brutto – ile to netto?  

Aby dowiedzieć się, ile z kwoty 5600 zł brutto zostanie nam do wypłaty na rękę, musimy wziąć pod uwagę wszelkie składki zdrowotne, emerytalne, chorobowe, rentowe, a także podatek dochodowy PIT. Szczegóły analizujemy poniżej.

Koszty pracownika

Przedstawiamy koszty ponoszone przez pracownika zarabiającego 5 600,00 PLN brutto:

 • kwota netto: 4 147,34 PLN
 • ubezpieczenie emerytalne: 546,56 PLN
 • ubezpieczenie rentowe: 84,00 PLN
 • ubezpieczenie chorobowe: 137,20 PLN
 • ubezpieczenie zdrowotne: 434,90 PLN
 • zaliczka na PIT: 250,00 PLN
 • kwota brutto: 5 600,00 PLN

Pracownik, który zarabia 5600 zł brutto miesięcznie, otrzyma na rękę 4 147,34 zł.

Koszty pracodawcy

W związku z zatrudnieniem pracownika, pracodawca ponosi szereg kosztów dodatkowych. W przypadku pensji 5 600,00 PLN brutto wyglądają one następująco:

 • kwota brutto: 5 600,00 PLN
 • ubezpieczenie emerytalne: 546,56 PLN
 • ubezpieczenie rentowe: 364,00 PLN
 • ubezpieczenie wypadkowe: 93,52 PLN
 • Fundusz Pracy: 137,20 PLN
 • FGŚP: 5,60 PLN
 • koszty pracodawcy: 6 746,88 PLN

Formy zatrudnienia

Umowy o pracę, umowy zlecenia i kontrakty B2B to trzy różne podejścia do zatrudnienia, z wyraźnymi różnicami między nimi.

Umowa o pracę

Umowa o pracę to klasyczna forma zatrudnienia, w której pracownik zostaje trwale przyjęty przez pracodawcę. Pracownik pracuje w określonym miejscu i według ustalonego harmonogramu pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy. Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę cieszą się różnymi świadczeniami socjalnymi, takimi jak płatny urlop, wynagrodzenie za okres choroby i ubezpieczenie społeczne. Ta forma zatrudnienia może być umową na czas określony lub na czas nieokreślony, dostosowaną do potrzeb stron.

Umowa zlecenie

Umowa zlecenie oznacza umowę, w której osoba fizyczna lub firma (zleceniobiorca) podejmuje się wykonywania konkretnej pracy lub zadań na rzecz zleceniodawcy. W przypadku umowy zlecenia, zleceniobiorcy cieszą się większą niezależnością w porównaniu do pracowników na umowę o pracę. Nie podlegają tak surowym regulacjom dotyczącym czasu pracy, a wynagrodzenie może być uzgadniane w różny sposób. Niemniej jednak, osoby pracujące na umowie zlecenie nie korzystają z tak szerokiego wachlarza świadczeń socjalnych jak pracownicy, a także zazwyczaj muszą samodzielnie opłacać składki ubezpieczeniowe.

Kontrakt B2B

Kontrakt B2B (Business to Business) to umowa zawierana między dwoma firmami lub przedsiębiorstwami, gdzie jedno przedsiębiorstwo (usługodawca) dostarcza usługi lub produkty drugiemu przedsiębiorstwu (klientowi). W tej sytuacji nie ma mowy o zatrudnieniu, a jedynie o świadczeniu usług lub dostarczaniu towarów. Usługodawca działa na własny rachunek i jest odpowiedzialny za swoje przedsiębiorstwo. Umowy B2B mogą mieć różny charakter, od umów na dostawę towarów po umowy na świadczenie usług konsultingowych lub technicznych. Osoby pracujące na podstawie kontraktu B2B zazwyczaj nie korzystają z ochrony prawa pracy ani z rozmaitych świadczeń socjalnych, co sprawia, że są bardziej niezależne.


Zobacz również:

Udostępnij