Bezrobocie.org.pl

Blog o biznesie, pracy i karierze

Finanse

500 brutto ile to netto? Kalkulator płac online

500 brutto ile to netto? Kalkulator płac online

Wynagrodzenia w Polsce mogą liczone wraz z uwzględnieniem wszelkich podatków (pensja brutto) lub kwotowo do wypłaty na rękę (pensja netto). To niestety rodzi często pewne komplikacje, stąd też warto korzystać z kalkulatora płac, który szybko przeliczy wartości brutto/netto – np. w tym przypadku będzie to kwota 500 zł brutto.

Pensja 500 zł brutto – ile to netto?  

Aby dowiedzieć się, ile z kwoty 500 zł brutto zostanie nam do wypłaty na rękę, musimy wziąć pod uwagę wszelkie składki zdrowotne, emerytalne, chorobowe, rentowe, a także podatek dochodowy PIT. Szczegóły analizujemy poniżej.

Koszty pracownika

Przedstawiamy koszty ponoszone przez pracownika zarabiającego 4 400,00 PLN brutto:

 • kwota netto: 431,45 PLN
 • ubezpieczenie emerytalne: 48,80 PLN
 • ubezpieczenie rentowe: 7,50 PLN
 • ubezpieczenie chorobowe: 12,25 PLN
 • ubezpieczenie zdrowotne: 0,00 PLN
 • zaliczka na PIT: 0,00 PLN
 • kwota brutto: 500,00 PLN

Pracownik, który zarabia 500 zł brutto miesięcznie, otrzyma na rękę 431,45 zł.

Koszty pracodawcy

W związku z zatrudnieniem pracownika, pracodawca ponosi szereg kosztów dodatkowych. W przypadku pensji 500 PLN brutto wyglądają one następująco:

 • kwota brutto: 500,00 PLN
 • ubezpieczenie emerytalne: 48,80 PLN
 • ubezpieczenie rentowe: 32,50 PLN
 • ubezpieczenie wypadkowe: 8,35 PLN
 • Fundusz Pracy: 12,25 PLN
 • FGŚP: 0,50 PLN
 • koszty pracodawcy: 602,40 PLN

Formy zatrudnienia

Umowa o pracę, umowa zlecenie i kontrakt B2B to różne podejścia do zatrudnienia i współpracy między stronami, różniące się między sobą w wielu aspektach.

Umowa o pracę

W ramach umowy o pracę, pracownik jest zatrudniany na stałe przez pracodawcę i pełni określone obowiązki na określonych warunkach. Pracownik korzysta z różnych świadczeń socjalnych i ochrony prawa pracy, co obejmuje urlop płatny, wynagrodzenie za czas choroby oraz ubezpieczenie społeczne. Możliwe jest zawarcie umowy o pracę na stałe lub na czas określony, dostosowując ją do indywidualnych potrzeb.

Umowa zlecenie

Z kolei umowa zlecenie to umowa, w której osoba fizyczna lub firma podejmuje się określonych zleceń lub prac na rzecz zleceniodawcy. W tej formie pracy zleceniobiorca ma więcej niezależności niż pracownik na umowę o pracę i nie podlega tak surowym przepisom dotyczącym czasu pracy. Jednak brakuje mu wielu świadczeń socjalnych i ochrony prawa pracy, co oznacza, że musi samodzielnie opłacać składki ubezpieczeniowe.

Kontrakt B2B

Z kolei kontrakt B2B (Business to Business) to umowa między dwoma firmami lub przedsiębiorstwami, w której jedna firma (usługodawca) świadczy usługi lub dostarcza produkty drugiej firmie (klientowi). W przypadku kontraktu B2B nie ma zatrudnienia, a jedynie transakcja handlowa. Usługodawca działa samodzielnie i jest odpowiedzialny za swoją firmę, nie korzysta z korzyści związanymi z ochroną pracy ani świadczeniami socjalnymi.


Zobacz również:

Udostępnij