Bezrobocie.org.pl

Blog o biznesie, pracy i karierze

Finanse

5100 brutto ile to netto? Kalkulator płac online

5100 brutto ile to netto? Kalkulator płac online

Wynagrodzenia w Polsce mogą liczone wraz z uwzględnieniem wszelkich podatków (pensja brutto) lub kwotowo do wypłaty na rękę (pensja netto). To niestety rodzi często pewne komplikacje, stąd też warto korzystać z kalkulatora płac, który szybko przeliczy wartości brutto/netto – np. w tym przypadku będzie to kwota 5100 zł brutto.

Pensja 5100 zł brutto – ile to netto?  

Aby dowiedzieć się, ile z kwoty 5100 zł brutto zostanie nam do wypłaty na rękę, musimy wziąć pod uwagę wszelkie składki zdrowotne, emerytalne, chorobowe, rentowe, a także podatek dochodowy PIT. Szczegóły analizujemy poniżej.

Koszty pracownika

Przedstawiamy koszty ponoszone przez pracownika zarabiającego 5 100,00 PLN brutto:

 • kwota netto: 3 806,72 PLN
 • ubezpieczenie emerytalne: 497,76 PLN
 • ubezpieczenie rentowe: 76,50 PLN
 • ubezpieczenie chorobowe: 124,95 PLN
 • ubezpieczenie zdrowotne: 396,07 PLN
 • zaliczka na PIT: 198,00 PLN
 • kwota brutto: 5 100,00 PLN

Pracownik, który zarabia 5100 zł brutto miesięcznie, otrzyma na rękę 3 806,72.

Koszty pracodawcy

W związku z zatrudnieniem pracownika, pracodawca ponosi szereg kosztów dodatkowych. W przypadku pensji 5 100,00 PLN brutto wyglądają one następująco:

 • kwota brutto: 5 100,00 PLN
 • ubezpieczenie emerytalne: 497,76 PLN
 • ubezpieczenie rentowe: 331,50 PLN
 • ubezpieczenie wypadkowe: 85,17 PLN
 • Fundusz Pracy: 124,95 PLN
 • FGŚP: 5,10 PLN
 • koszty pracodawcy: 6 144,48 PLN

Formy zatrudnienia

Umowa o pracę, umowa zlecenie i kontrakt B2B to trzy różne metody zatrudnienia, z istotnymi różnicami między nimi.

Umowa o pracę

Umowa o pracę to formalne zatrudnienie, w którym pracownik jest stałym pracownikiem pracodawcy. Pracuje zgodnie z ustalonym harmonogramem i regulacjami prawa pracy, co zapewnia mu dostęp do różnych świadczeń socjalnych, takich jak płatny urlop, wynagrodzenie za chorobę i ubezpieczenie społeczne. Ta umowa może być czasowa lub na czas nieokreślony, zależnie od porozumienia stron.

Umowa zlecenie

Umowa zlecenie to porozumienie, w którym osoba lub firma podejmuje się realizacji określonych zleceń lub prac na rzecz zleceniodawcy. Zleceniobiorca ma większą niezależność niż pracownik, nie podlega tak surowym regulacjom dotyczącym czasu pracy i wynagrodzenia. Jednak nie korzysta z takich samych świadczeń socjalnych i musi samodzielnie opłacać składki ubezpieczeniowe.

Kontrakt B2B

Kontrakt B2B (Business to Business) jest umową między dwiema firmami lub przedsiębiorstwami, w której jedna firma (usługodawca) dostarcza usługi lub produkty drugiej firmie (klientowi). W takich przypadkach nie mówimy o zatrudnieniu, lecz o świadczeniu usług lub dostawie towarów. Usługodawca działa na własny rachunek i jest odpowiedzialny za swoją firmę. Osoby pracujące na podstawie kontraktu B2B zwykle nie korzystają z ochrony prawa pracy ani świadczeń socjalnych i działają w ramach większej niezależności.


Zobacz również:

Udostępnij