Bezrobocie.org.pl

Blog o biznesie, pracy i karierze

Finanse

4900 brutto ile to netto? Kalkulator pensji online

4900 brutto ile to netto? Kalkulator pensji online

Wynagrodzenia w Polsce mogą liczone wraz z uwzględnieniem wszelkich podatków (pensja brutto) lub kwotowo do wypłaty na rękę (pensja netto). To niestety rodzi często pewne komplikacje, stąd też warto korzystać z kalkulatora płac, który szybko przeliczy wartości brutto/netto – np. w tym przypadku będzie to kwota 4900 zł brutto.

Pensja 4900 zł brutto – ile to netto?  

Aby dowiedzieć się, ile z kwoty 4900 zł brutto zostanie nam do wypłaty na rękę, musimy wziąć pod uwagę wszelkie składki zdrowotne, emerytalne, chorobowe, rentowe, a także podatek dochodowy PIT. Szczegóły analizujemy poniżej.

Koszty pracownika

Przedstawiamy koszty ponoszone przez pracownika zarabiającego 4 900,00 PLN brutto:

 • kwota netto: 3 670,67 PLN
 • ubezpieczenie emerytalne: 478,24 PLN
 • ubezpieczenie rentowe: 73,50 PLN
 • ubezpieczenie chorobowe: 120,05 PLN
 • ubezpieczenie zdrowotne: 380,54 PLN
 • zaliczka na PIT: 177,00 PLN
 • kwota brutto: 4 900,00 PLN

Pracownik, który zarabia 4900 zł brutto miesięcznie, otrzyma na rękę 3 670,67 zł.

Koszty pracodawcy

W związku z zatrudnieniem pracownika, pracodawca ponosi szereg kosztów dodatkowych. W przypadku pensji 4 900,00 PLN brutto wyglądają one następująco:

 • kwota brutto: 4 900,00 PLN
 • ubezpieczenie emerytalne: 478,24 PLN
 • ubezpieczenie rentowe: 318,50 PLN
 • ubezpieczenie wypadkowe: 81,83 PLN
 • Fundusz Pracy: 120,05 PLN
 • FGŚP: 4,90 PLN
 • koszty pracodawcy: 5 903,52 PLN

Formy zatrudnienia

Umowa o pracę, umowa zlecenie i kontrakt B2B to trzy różne podejścia do zatrudnienia, które wykazują istotne różnice.

Umowa o pracę

To tradycyjna forma zatrudnienia, w której pracownik jest związany z pracodawcą na stałe. Pracownik pełni obowiązki na rzecz pracodawcy, podlegając określonym regulacjom dotyczącym czasu pracy, a także korzystając z rozmaitych świadczeń socjalnych. Umowa o pracę może mieć charakter zarówno czasowy, jak i nieokreślony, w zależności od uzgodnień między stronami.

Umowa zlecenie

Umowa zlecenie, natomiast, oznacza umowę, w której osoba fizyczna lub firma podejmuje się wykonywania określonych zadań lub prac na rzecz zleceniodawcy. W tym przypadku zleceniobiorca ma większą swobodę niż pracownik, nie podlega surowym przepisom dotyczącym czasu pracy i wynagrodzenia, choć nie korzysta z takiej samej ochrony prawnej ani świadczeń socjalnych jak pracownicy. Ponadto, osoby pracujące na podstawie umowy zlecenia zazwyczaj muszą samodzielnie regulować składki ubezpieczeniowe.

Kontrakt B2B

W przypadku kontraktu B2B (Business to Business), dwie firmy lub przedsiębiorstwa zawierają umowę, w której jedna z firm (usługodawca) dostarcza usługi lub produkty drugiej firmie (klientowi). To nie jest kwestia zatrudnienia, lecz świadczenia usług lub dostawy towarów. Usługodawca działa na własny rachunek i jest odpowiedzialny za swoją firmę. Kontrakty B2B mogą przybierać różne formy, od umów na dostawę towarów do umów na świadczenie usług konsultingowych lub technicznych. Osoby pracujące na podstawie kontraktu B2B zwykle nie korzystają z ochrony prawa pracy ani świadczeń socjalnych, ponieważ działają bardziej niezależnie.


Zobacz również:

Udostępnij