Bezrobocie.org.pl

Blog o biznesie, pracy i karierze

Finanse

5000 netto ile to brutto? Kalkulator pensji online

5000 netto ile to brutto? Kalkulator pensji online

Wynagrodzenia w Polsce mogą liczone wraz z uwzględnieniem wszelkich podatków (pensja brutto) lub kwotowo do wypłaty na rękę (pensja netto). To niestety rodzi często pewne komplikacje, stąd też warto korzystać z kalkulatora płac, który szybko przeliczy wartości brutto/netto – np. w tym przypadku będzie to kwota 5000 zł brutto.

Pensja 5000 zł brutto – ile to netto?  

Aby dowiedzieć się, ile z kwoty 5000 zł brutto zostanie nam do wypłaty na rękę, musimy wziąć pod uwagę wszelkie składki zdrowotne, emerytalne, chorobowe, rentowe, a także podatek dochodowy PIT. Szczegóły analizujemy poniżej.

Koszty pracownika

Przedstawiamy koszty ponoszone przez pracownika zarabiającego 5 000,00 PLN brutto:

 • kwota netto: 3 738,19 PLN
 • ubezpieczenie emerytalne: 488,00 PLN
 • ubezpieczenie rentowe: 75,00 PLN
 • ubezpieczenie chorobowe: 122,50 PLN
 • ubezpieczenie zdrowotne: 388,31 PLN
 • zaliczka na PIT: 188,00 PLN
 • kwota brutto: 5 000,00 PLN

Pracownik, który zarabia 5000 zł brutto miesięcznie, otrzyma na rękę 3 738,19 zł.

Koszty pracodawcy

W związku z zatrudnieniem pracownika, pracodawca ponosi szereg kosztów dodatkowych. W przypadku pensji 5 000,00 PLN brutto wyglądają one następująco:

 • kwota brutto: 5 000,00 PLN
 • ubezpieczenie emerytalne: 488,00 PLN
 • ubezpieczenie rentowe: 325,00 PLN
 • ubezpieczenie wypadkowe: 83,50 PLN
 • Fundusz Pracy: 122,50 PLN
 • FGŚP: 5,00 PLN
 • koszty pracodawcy: 6 024,00 PLN

Formy zatrudnienia

Umowa o pracę, umowa zlecenie i kontrakt B2B reprezentują trzy odmienne formy zatrudnienia, z wyraźnymi różnicami między nimi.

Umowa o pracę

Pracownik jest zatrudniony na stałe przez pracodawcę i działa na jego rzecz w określonych warunkach i harmonogramie pracy. Umowa o pracę zapewnia pracownikowi szereg korzyści socjalnych, takich jak urlop płatny, świadczenia za czas choroby oraz ubezpieczenie społeczne. Może być zawierana zarówno na stałe, jak i na określony czas, zależnie od uzgodnień między stronami.

Umowa zlecenie

Z kolei umowa zlecenie to umowa, w której osoba fizyczna lub firma podejmuje się realizacji określonych zadań lub prac na rzecz zleceniodawcy. Zleceniobiorca ma większą niezależność niż pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę, nie podlega tak rygorystycznym przepisom dotyczącym czasu pracy i wynagrodzenia. Jednak brakuje mu wielu świadczeń socjalnych i musi samodzielnie opłacać składki ubezpieczeniowe.

Kontrakt B2B

Kontrakt B2B (Business to Business) to umowa zawierana pomiędzy dwiema firmami lub przedsiębiorstwami, w której jedna firma (usługodawca) dostarcza usługi lub produkty drugiej firmie (klientowi). W tym przypadku nie mówimy o zatrudnieniu, lecz o świadczeniu usług lub dostawie towarów. Usługodawca działa na własny rachunek, nie korzysta z ochrony prawa pracy ani świadczeń socjalnych. Kontrakty B2B przyjmują różne formy, od umów dostawy towarów do umów na świadczenie usług konsultingowych lub technicznych. Wybór między tymi formami zatrudnienia zależy od potrzeb i celów zarówno pracownika, jak i pracodawcy lub usługodawcy oraz od specyfiki danej umowy lub zadania.

Udostępnij