Bezrobocie.org.pl

Blog o biznesie, pracy i karierze

Finanse

3100 brutto ile to netto? Kalkulator pensji online

3100 brutto ile to netto? Kalkulator pensji online

Wynagrodzenia w Polsce mogą liczone wraz z uwzględnieniem wszelkich podatków (pensja brutto) lub kwotowo do wypłaty na rękę (pensja netto). To niestety rodzi często pewne komplikacje, stąd też warto korzystać z kalkulatora płac, który szybko przeliczy wartości brutto/netto – np. w tym przypadku będzie to kwota 3100 zł brutto.

Pensja 3100 zł brutto – ile to netto?  

Aby dowiedzieć się, ile z kwoty 3100 zł brutto zostanie nam do wypłaty na rękę, musimy wziąć pod uwagę wszelkie składki zdrowotne, emerytalne, chorobowe, rentowe, a także podatek dochodowy PIT. Szczegóły analizujemy poniżej.

Koszty pracownika

Przedstawiamy koszty ponoszone przez pracownika zarabiającego 3 100,00 PLN brutto:

 • kwota netto: 2 434,24 PLN
 • ubezpieczenie emerytalne: 302,56 PLN
 • ubezpieczenie rentowe: 46,50 PLN
 • ubezpieczenie chorobowe: 75,95 PLN
 • ubezpieczenie zdrowotne: 240,75 PLN
 • zaliczka na PIT: 0,00 PLN
 • kwota brutto: 3 100,00 PLN

Pracownik, który zarabia 3100 zł brutto miesięcznie, otrzyma na rękę 2 434,24 zł.

Koszty pracodawcy

W związku z zatrudnieniem pracownika, pracodawca ponosi szereg kosztów dodatkowych. W przypadku pensji 3 100,00 PLN brutto wyglądają one następująco:

 • kwota brutto: 3 100,00 PLN
 • ubezpieczenie emerytalne: 302,56 PLN
 • ubezpieczenie rentowe: 201,50 PLN
 • ubezpieczenie wypadkowe: 51,77 PLN
 • Fundusz Pracy: 75,95 PLN
 • FGŚP: 3,10 PLN
 • koszty pracodawcy: 3 734,88 PLN

Formy zatrudnienia

Umowy o pracę, umowy zlecenie i kontrakty B2B to trzy różne podejścia do organizacji zatrudnienia, z wyraźnymi różnicami między nimi.

Umowa o pracę

Umowa o pracę to tradycyjna forma zatrudnienia, w której pracownik staje się pracownikiem stałym w firmie. Pracownik podlega określonym zasadom i pracuje według ustalonego grafiku w określonym miejscu. Warto zaznaczyć, że pracownicy na umowę o pracę korzystają z wielu korzyści socjalnych, takich jak płatny urlop, wynagrodzenie za okres choroby i ubezpieczenie społeczne. Umowy o pracę mogą być zawarte zarówno na stałe, jak i na czas określony.

Umowa zlecenie

Umowa zlecenie, natomiast, to umowa, w której osoba fizyczna lub firma podejmuje się wykonywania określonych zadań lub usług na rzecz zleceniodawcy. W przypadku tej umowy, zleceniobiorcy cieszą się większą swobodą w organizacji czasu pracy i wynagrodzenia. Jednakże, osoby pracujące na podstawie umowy zlecenie zazwyczaj nie mają dostępu do tak szerokiego wachlarza świadczeń socjalnych jak pracownicy na umowę o pracę.

Kontrakt B2B

Kontrakty B2B to umowy zawierane pomiędzy firmami lub przedsiębiorstwami, gdzie jedna strona dostarcza usługi lub produkty drugiej firmie. To podejście nie jest związane z kwestiami zatrudnienia, lecz z dostarczaniem produktów lub usług. Firma wykonująca usługi B2B działa na własny rachunek i jest odpowiedzialna za prowadzenie własnego biznesu. Osoby pracujące na podstawie kontraktu B2B zazwyczaj nie korzystają z ochrony prawa pracy ani świadczeń socjalnych i działają w większym stopniu niezależnie.


Zobacz również:

Udostępnij