Bezrobocie.org.pl

Blog o biznesie, pracy i karierze

Finanse

3200 brutto ile to netto? Kalkulator płac online

3200 brutto ile to netto? Kalkulator płac online

Wynagrodzenia w Polsce mogą liczone wraz z uwzględnieniem wszelkich podatków (pensja brutto) lub kwotowo do wypłaty na rękę (pensja netto). To niestety rodzi często pewne komplikacje, stąd też warto korzystać z kalkulatora płac, który szybko przeliczy wartości brutto/netto – np. w tym przypadku będzie to kwota 3200 zł brutto.

Pensja 3200 zł brutto – ile to netto?  

Aby dowiedzieć się, ile z kwoty 3200 zł brutto zostanie nam do wypłaty na rękę, musimy wziąć pod uwagę wszelkie składki zdrowotne, emerytalne, chorobowe, rentowe, a także podatek dochodowy PIT. Szczegóły analizujemy poniżej.

Koszty pracownika

Przedstawiamy koszty ponoszone przez pracownika zarabiającego 3 200,00 PLN brutto:

 • kwota netto: 2 511,76 PLN
 • ubezpieczenie emerytalne: 312,32 PLN
 • ubezpieczenie rentowe: 48,00 PLN
 • ubezpieczenie chorobowe: 78,40 PLN
 • ubezpieczenie zdrowotne: 248,52 PLN
 • zaliczka na PIT: 1,00 PLN
 • kwota brutto: 3 200,00 PLN

Pracownik, który zarabia 3200 zł brutto miesięcznie, otrzyma na rękę 2 511,76 zł.

Koszty pracodawcy

W związku z zatrudnieniem pracownika, pracodawca ponosi szereg kosztów dodatkowych. W przypadku pensji 3 200,00 PLN brutto wyglądają one następująco:

 • kwota brutto: 3 200,00 PLN
 • ubezpieczenie emerytalne: 312,32 PLN
 • ubezpieczenie rentowe: 208,00 PLN
 • ubezpieczenie wypadkowe: 53,44 PLN
 • Fundusz Pracy: 78,40 PLN
 • FGŚP: 3,20 PLN
 • koszty pracodawcy: 3 855,36 PLN

Formy zatrudnienia

Umowa o pracę, umowa zlecenie i kontrakt B2B to trzy różne podejścia do kwestii zatrudnienia, z wyraźnymi różnicami pomiędzy nimi.

Umowa o pracę

Umowa o pracę stanowi klasyczną formę zatrudnienia, gdzie pracownik zostaje na stałe zatrudniony przez pracodawcę. Pracownik działa w ściśle określonym miejscu pracy i zgodnie z ustalonym harmonogramem, podlegając przepisom prawa pracy. W ramach umowy o pracę, pracownicy mogą korzystać z szerokiego zakresu świadczeń socjalnych, takich jak urlop płatny, wynagrodzenie za okres choroby czy ubezpieczenie społeczne. Tego rodzaju umowa może być zawarta na czas określony lub nieokreślony, zależnie od uzgodnień między stronami.

Umowa zlecenie

Umowa zlecenie natomiast oznacza umowę, w której osoba fizyczna lub firma, zwana zleceniobiorcą, zobowiązuje się do wykonania określonych zleceń lub prac na rzecz zleceniodawcy. W przypadku tej formy, zleceniobiorcy cieszą się większą niezależnością niż pracownicy z umową o pracę, nie podlegając tak restrykcyjnym regulacjom dotyczącym czasu pracy. Wynagrodzenie w umowie zlecenie może być ustalone różnymi sposobami. Niemniej jednak, osoby pracujące na tej podstawie zazwyczaj nie korzystają z takiej gamy świadczeń socjalnych jak pracownicy na umowę o pracę i często muszą samodzielnie opłacać składki ubezpieczeniowe.

Kontrakt B2B

Kontrakt B2B (Business to Business) to umowa zawierana między dwoma firmami lub przedsiębiorstwami, w której jedna strona, zwana usługodawcą, dostarcza usługi lub produkty drugiej firmie, czyli klientowi. Ta forma nie zakłada zatrudnienia, lecz skupia się na świadczeniu usług lub dostawie produktów. Usługodawca działa na własny rachunek i odpowiada za swoje przedsiębiorstwo. Kontrakty B2B przyjmują różne formy, od umów na dostarczanie towarów po umowy na świadczenie usług konsultingowych lub technicznych. Osoby pracujące na podstawie kontraktu B2B zazwyczaj nie korzystają z ochrony prawa pracy ani świadczeń socjalnych, co daje im większą niezależność.


Zobacz również:

Udostępnij