Bezrobocie.org.pl

Blog o biznesie, pracy i karierze

Finanse

3300 brutto ile to netto? Kalkulator pensji online

3300 brutto ile to netto? Kalkulator pensji online

Wynagrodzenia w Polsce mogą liczone wraz z uwzględnieniem wszelkich podatków (pensja brutto) lub kwotowo do wypłaty na rękę (pensja netto). To niestety rodzi często pewne komplikacje, stąd też warto korzystać z kalkulatora płac, który szybko przeliczy wartości brutto/netto – np. w tym przypadku będzie to kwota 3300 zł brutto.

Pensja 3300 zł brutto – ile to netto?  

Aby dowiedzieć się, ile z kwoty 3300 zł brutto zostanie nam do wypłaty na rękę, musimy wziąć pod uwagę wszelkie składki zdrowotne, emerytalne, chorobowe, rentowe, a także podatek dochodowy PIT. Szczegóły analizujemy poniżej.

Koszty pracownika

Przedstawiamy koszty ponoszone przez pracownika zarabiającego 3 300,00 PLN brutto:

 • kwota netto: 2 579,29 PLN
 • ubezpieczenie emerytalne: 322,08 PLN
 • ubezpieczenie rentowe: 49,50 PLN
 • ubezpieczenie chorobowe: 80,85 PLN
 • ubezpieczenie zdrowotne: 256,28 PLN
 • zaliczka na PIT: 12,00 PLN
 • kwota brutto: 3 300,00 PLN

Pracownik, który zarabia 3300 zł brutto miesięcznie, otrzyma na rękę 2 579,29 zł.

Koszty pracodawcy

W związku z zatrudnieniem pracownika, pracodawca ponosi szereg kosztów dodatkowych. W przypadku pensji 3 300,00 PLN brutto wyglądają one następująco:

 • kwota brutto: 3 300,00 PLN
 • ubezpieczenie emerytalne: 322,08 PLN
 • ubezpieczenie rentowe: 214,50 PLN
 • ubezpieczenie wypadkowe: 55,11 PLN
 • Fundusz Pracy: 80,85 PLN
 • FGŚP: 3,30 PLN
 • koszty pracodawcy: 3 975,84 PLN

Formy zatrudnienia

Umowy o pracę, umowy zlecenia i kontrakty B2B reprezentują trzy różne podejścia do kwestii zatrudnienia, różniące się znacząco między sobą.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest typowym modelem, w którym pracownik zostaje oficjalnie zatrudniony przez pracodawcę na stałe. Pracownik pracuje zgodnie z ustalonym harmonogramem i miejscem pracy, podlegając regulacjom prawa pracy. Osoby zatrudnione na umowę o pracę mają dostęp do rozległego spektrum świadczeń socjalnych, takich jak płatny urlop, rekompensata za okresy chorobowe i ubezpieczenie społeczne. Tego typu umowa może mieć charakter czasowy lub stały, dostosowany do indywidualnych potrzeb i oczekiwań stron.

Umowa zlecenie

Umowa zlecenia, z drugiej strony, oznacza, że osoba fizyczna lub firma (zleceniobiorca) podejmuje się realizacji konkretnych zleceń lub prac na rzecz zleceniodawcy. Zleceniobiorca cieszy się większą niezależnością niż pracownicy na umowę o pracę, nie podlega tak ściśle określonym regulacjom dotyczącym czasu pracy, a wynagrodzenie może być negocjowane na różne sposoby. Niemniej jednak, osoby pracujące na umowie zlecenia zazwyczaj nie mają dostępu do takiej gamy świadczeń socjalnych jak pracownicy, oraz często samodzielnie odprowadzają składki ubezpieczeniowe.

Kontrakt B2B

Kontrakty B2B (Business to Business) reprezentują umowy zawierane między dwiema firmami lub przedsiębiorstwami, w których jedna strona (usługodawca) dostarcza usługi lub produkty drugiej firmie (klientowi). W tym przypadku nie mówimy o zatrudnieniu, lecz o świadczeniu usług lub dostawie towarów. Usługodawca działa na własny rachunek i jest odpowiedzialny za swoje przedsiębiorstwo. Kontrakty B2B mogą przybierać różne formy, od umów na dostawę towarów po umowy na świadczenie usług konsultingowych czy technicznych. Osoby pracujące na podstawie kontraktu B2B zazwyczaj nie korzystają z ochrony prawa pracy ani świadczeń socjalnych, co sprawia, że są bardziej niezależne.


Zobacz również:

Udostępnij