Bezrobocie.org.pl

Blog o biznesie, pracy i karierze

Finanse

3400 brutto ile to netto?

3400 brutto ile to netto?

Jeśli jesteś pracownikiem i chcesz poznać jaka jest realna wysokość zarobków przy kwocie 3400 brutto, warto znać zasady obliczeń kwoty netto. Netto to kwota, którą otrzymujesz na na rękę, po uwzględnieniu odprowadzanych podatków i innych opłat. Z kolei brutto to Twoje wynagrodzenie przed potrąceniami. W przypadku wynagrodzenia wynoszącego 3400 zł brutto, warto podkreślić, że liczba ta może się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak wymiar pracy, wysokość składek zdrowotnych czy ZUS. Pomocne mogą być specjalne narzędzia, które pozwolą Ci łatwo obliczyć swoje rzeczywiste wynagrodzenie netto.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Dlaczego wysokość wynagrodzenia brutto jest ważna?
 • Jakie rodzaje podatków są pobierane od 3400 brutto?

Dlaczego wysokość wynagrodzenia brutto jest ważna?

Wysokość wynagrodzenia brutto jest ważna z wielu powodów. Przede wszystkim stanowi podstawę do obliczenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz innych podatków. Im wyższe wynagrodzenie brutto, tym wyższe będą jego koszty. Ponadto kwota brutto wpływa na wysokość  netto, czyli kwoty, którą otrzymuje pracownik na rękę po odliczeniu podatków i składek. Wysokość wynagrodzenia brutto jest często brana pod uwagę przez pracowników przy wyborze oferty pracy. Im jest ono wyższe, tym oferta wydaje się bardziej atrakcyjna. W przypadku zobowiązań finansowych, takich jak kredyty czy leasingi, wysokie zarobki brutto mogą determinować możliwość uzyskania takowych zobowiązań oraz ich wysokość. I ostatnia kwestia, wysokie wynagrodzenie brutto może podnosić motywację pracownika do wykonywania zadań oraz zwiększać poziom zaangażowania w realizację celów firmy. 

Jakie rodzaje podatków są pobierane od 3400 brutto?

W Polsce pobierane są różne rodzaje podatków od wynagrodzenia brutto. Najważniejszym z nich jest podatek dochodowy od osób fizycznych ( PIT). Jest to podatek progresywny, co oznacza, że koszty podatku rosną wraz z przychodami. W 2021 roku stawka podatku dla dochodu powyżej 85 528 zł wynosiła 32%, natomiast dla dochodu do 85 528 zł wahała się w granicach od 17% do 32%. Innym obowiązkowym podatkiem jest składka na ubezpieczenie zdrowotne, którą pobiera się od wynagrodzenia brutto. Wysokość składki zależy od formy zatrudnienia, a także wynagrodzenia oraz pokrywa koszty leczenia i refunduje część wydatków poniesionych na leki i usługi medyczne. Istnieje również podatek od wynagrodzenia, który jest obowiązkowy w przypadku pracowników. Wysokość podatku od wynagrodzenia zależy od jego wynagrodzenia i jest ustawowo określany. System podatkowy w Polsce jest skomplikowany i wymaga dużego doświadczenia oraz znajomości przepisów. Kwota netto dla tej samej kwoty brutto, może znacząco różnić się w zależności od rodzaju umowy, jaką może być: umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenie czy umowa b2b.  

Czy istnieją narzędzia pomocne w obliczaniu wynagrodzenia netto?

Istnieją różne narzędzia pomocne w obliczeniu wynagrodzenia netto. Jednym z nich  jest kalkulator wynagrodzeń, który jest dostępny na wielu stronach internetowych. Aby skorzystać z kalkulatora, należy wprowadzić do odpowiednich pól informacje takie jak wysokość wynagrodzenia brutto, składki ZUS oraz podatek dochodowy. Po wprowadzeniu tych danych, kalkulator automatycznie oblicza wynagrodzenie netto. Warto pamiętać, że taki kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną i nie może służyć jako podstawa do rozliczeń między pracownikami a pracodawcą.  Dostawca takiego narzędzia nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora.  Poniżej znajduje się wynik działania przykładowego przelicznika online:

Koszty pracownika dla miesięcznego wynagrodzenia 3 400,00 PLN brutto:

 • ubezpieczenie emerytalne    331,84 PLN
 • ubezpieczenie rentowe    51,00 PLN
 • ubezpieczenie chorobowe    83,30 PLN
 • ubezpieczenie zdrowotne    264,05 PLN
 • zaliczka na podatek PIT    22,00 PLN

Koszty uzyskania przychodu przez pracownika to kwota 2 647,81 PLN netto, czyli wynagrodzenie jakie pracownik faktycznie otrzymuje.

Powyższy kalkulacja uwzględnia następujące czynniki:

 • praca w miejscu zamieszkania
 • umowa o pracę
 • stałe wynagrodzenie w każdym miesiącu
 • ukończony 26 rok życia
 • składka na FGŚP
 • stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe 1.67 %
 • ilość płatników upoważnionych do zmniejszania zaliczek na PIT : 1
 • rok 2023

Przeważnie tego typu kalkulatory nie uwzględniają skomplikowanej sytuacji pracownika takich jak: urlopy macierzyńskie i rodzicielskie czy wynagrodzenie w okresie ochrony kobiet w ciąży. Wyniki rozliczenia zawsze warto sprawdzić u doświadczonego specjalisty ds. kadr i płac. 

Innym, za to profesjonalnym, narzędziem do obliczenia wynagrodzenia netto, jest program do księgowania. Dzięki niemu można w łatwy sposób obliczyć zarówno wynagrodzenie netto pracownika, jak i składki ZUS czy podatek dochodowy należny do Urzędu Skarbowego. Korzystanie z takich narzędzi ułatwia prawidłowe rozliczanie wynagrodzeń oraz pozwala uniknąć błędów w obliczeniach prowadzących do nieprawidłowych wypłat lub konsekwencji prawnych. Warto korzystać z tych narzędzi, zwłaszcza jeśli prowadzi się firmę lub jest się księgowym, aby oszczędzić czas i uniknąć problemów związanych z niewłaściwym obliczaniem wynagrodzeń. 

FAQ

Dlaczego wysokość wynagrodzenia brutto jest ważna?

Wysokość wynagrodzenia brutto jest ważna, ponieważ stanowi podstawę do obliczenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz innych podatków. Ponadto wpływa na wysokość wynagrodzenia netto, czyli kwoty otrzymywanej na rękę po odliczeniu podatków i składek.

Jakie rodzaje podatków są pobierane od 3400 brutto?

Pobierane są różne rodzaje podatków od wynagrodzenia brutto. Najważniejszym z nich jest podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), składka na ubezpieczenie zdrowotne oraz podatek od wynagrodzenia.

Czy korzystanie z programu do księgowania jest lepszym rozwiązaniem?

Profesjonalny program do księgowania umożliwia kompleksowe obliczenie wynagrodzenia netto pracownika, składek ZUS i podatku dochodowego. Ułatwia prawidłowe rozliczanie wynagrodzeń i minimalizuje ryzyko błędów w obliczeniach, które mogą prowadzić do nieprawidłowych wypłat lub konsekwencji prawnych. Warto skorzystać z takiego narzędzia, zwłaszcza przy bardziej skomplikowanych sytuacjach.

Udostępnij