Bezrobocie.org.pl

Blog o biznesie, pracy i karierze

Praca

13 000 brutto ile to netto? Kalkulator płac online

13 000 brutto ile to netto? Kalkulator płac online

Wynagrodzenia w Polsce mogą liczone wraz z uwzględnieniem wszelkich podatków (pensja brutto) lub kwotowo do wypłaty na rękę (pensja netto). To niestety rodzi często pewne komplikacje, stąd też warto korzystać z kalkulatora płac, który szybko przeliczy wartości brutto/netto – np. w tym przypadku będzie to kwota 13 000 zł brutto.

Pensja 13 000 zł brutto – ile to netto?  

Aby dowiedzieć się, ile z kwoty 13 000 zł brutto zostanie nam do wypłaty na rękę, musimy wziąć pod uwagę wszelkie składki zdrowotne, emerytalne, chorobowe, rentowe, a także podatek dochodowy PIT. Szczegóły analizujemy poniżej.

Koszty pracownika

Przedstawiamy koszty ponoszone przez pracownika zarabiającego 13 000,00 PLN brutto:

 • kwota netto: 9 192,11 PLN
 • ubezpieczenie emerytalne: 1 268,80 PLN
 • ubezpieczenie rentowe: 195,00 PLN
 • ubezpieczenie chorobowe: 318,50 PLN
 • ubezpieczenie zdrowotne: 1 009,59 PLN
 • zaliczka na PIT: 1 016,00 PLN
 • kwota brutto: 13 000,00 PLN

Pracownik, który zarabia 13000 zł brutto miesięcznie, otrzyma na rękę 9 192,11 zł.

Koszty pracodawcy

W związku z zatrudnieniem pracownika, pracodawca ponosi szereg kosztów dodatkowych. W przypadku pensji 4 400,00 PLN brutto wyglądają one następująco:

 • kwota brutto: 13 000,00 PLN
 • ubezpieczenie emerytalne: 1 268,80 PLN
 • ubezpieczenie rentowe: 845,00 PLN
 • ubezpieczenie wypadkowe: 217,10 PLN
 • Fundusz Pracy: 318,50 PLN
 • FGŚP: 13,00 PLN
 • koszty pracodawcy: 15 662,40 PLN

Formy zatrudnienia

Umowa o pracę, kontrakt zlecenia i umowa B2B reprezentują trzy różne podejścia do kwestii zatrudnienia, przy czym każde z nich wykazuje swoje unikalne cechy i odmienne ramy działania.

Umowa o pracę

Umowa o pracę to tradycyjna forma zatrudnienia, w której pracownik jest na stałe zatrudniany przez pracodawcę i działa w określonym miejscu i czasie, podlegając regulacjom prawa pracy. Osoby zatrudnione w ten sposób korzystają z wielu przywilejów socjalnych, takich jak płatny urlop, zasiłek chorobowy i ubezpieczenie społeczne. Umowa o pracę może mieć charakter czasowy lub być zawarta na stałe, zależnie od porozumienia stron.

Umowa zlecenie

Z kolei umowa zlecenia opisuje sytuację, w której osoba fizyczna lub firma (zleceniobiorca) podejmuje się wykonywania określonych zleceń lub prac na rzecz zleceniodawcy. W przypadku tej umowy, zleceniobiorca ma większą swobodę i nie podlega tak rygorystycznym przepisom dotyczącym czasu pracy, a także wynagrodzenie może być ustalane w różny sposób. Jednak osoby pracujące na umowę zlecenie nie mają dostępu do tak szerokiej gamy świadczeń socjalnych jak pracownicy, i zazwyczaj muszą samodzielnie opłacać składki ubezpieczeniowe.

Kontrakt B2B

Z kolei kontrakt B2B (Business to Business) jest umową zawieraną między dwoma firmami lub przedsiębiorstwami, w ramach której jedna strona (usługodawca) dostarcza usługi lub produkty drugiej firmie (klientowi). W takim przypadku nie zachodzi kwestia zatrudnienia, a jedynie świadczenia usług lub dostawy produktów. Usługodawca działa na własny rachunek i jest odpowiedzialny za prowadzenie własnej działalności. Kontrakty B2B mogą mieć różnorodny charakter, od umów dotyczących dostawy towarów po umowy na świadczenie usług konsultingowych czy technicznych. Osoby pracujące na podstawie kontraktu B2B zazwyczaj nie korzystają z ochrony prawa pracy ani świadczeń socjalnych, co oznacza, że działają w bardziej niezależny sposób.


Zobacz również:

Udostępnij