Bezrobocie.org.pl

Blog o biznesie, pracy i karierze

Biznes

Kim jest brygadzista i jakie umiejętności powinien mieć?

Kim jest brygadzista i jakie umiejętności powinien mieć?

Brygadzista to przede wszystkim człowiek. A więc postać, która popełnia błędy, stale się doskonali i w jakimś stopniu rezonuje ze swoimi podwładnymi. Pomińmy zatem jego kwalifikacje zawodowe, zdobyte wykształcenie i skupmy się na syntezie cech brygadzisty idealnego.

Brygadzista – Człowiek od przekazywania informacji? Niekoniecznie!

W czasach gospodarki planowanej brygadzista był osobą, która jedynie przekazywała informacje na linii kierownik — pracownicy. Dziś gospodarka kapitalistyczna nadała mu jeszcze jedną rolę. Ten człowiek ma myśleć. Jego rola polega na tym, aby nie tylko ślepo wykonywać zadania, ale też nakreślać pułap możliwości swojego zespołu. Z drugiej strony musi być to pracownik kreatywny, który potrafi zmobilizować swoich podwładnych do działania. Jest to też osoba, która zna ludzi. Od tego są właśnie szkolenia dla brygadzistów, aby osoba taka potrafiła komunikować się zarówno z zarządem, kierownictwem, jak i ze zwykłymi pracownikami. I to bez zbędnych, negatywnych emocji.

Kurs brygadzisty: najważniejsze elementy

W wielu firmach pracownicy dzielą swoich brygadzistów na dwie grupy: tyranów i „przyjaciół”. Co ważne, żadna z tych dróg nie jest kierunkiem właściwym! Owszem, pracownicy nie mogą czuć strachu przed swoim bezpośrednim przełożonym, ale też nie mogą sobie (tak jak i on sam) pozwolić na nadmierne spoufalenie. Kurs brygadzisty to przede wszystkim nabycie umiejętności niezbędnych do:

  • kierowania zespołem,
  • motywowania go,
  • budowania pozytywnych relacji w zespole (z pewnym dystansem),
  • cierpliwej pomocy słabszym pracownikom,
  • ograniczania faworyzowania najlepszych itd.

Szkolenia dla brygadzistów

Większość firm odchodzi od modelu kształcenia brygadzistów, w którym przychodzi osoba z zewnątrz, robi kurs brygadzisty i staje się nagle szefem zespołu (brygady). Owszem, dobrą praktyką jest zatrudnianie na tym stanowisku osób z zewnątrz, gdyż wewnętrzne awanse często tworzą niepotrzebne napięcia. Trzeba jednak pamiętać, że taka osoba musi — mówiąc kolokwialnie — znać swoją pracę. Oznacza to, że nawet jeśli przychodzi ona z odrębnego zespołu, to wymaga się od niej dobrej znajomości specyfiki danej pracy. I właśnie dlatego szkolenia dla brygadzistów powinny być proponowane osobom z zewnątrz, które miały kilka tygodni lub miesięcy na zapoznanie się z firmą, jej strukturą itd.

Reasumując, brygadzista powinien być osobą kreatywną, konsekwentną w działaniu, ale też szybko podejmującą decyzję i empatyczną. Nieprzypadkowo uważa się brygadzistów za menadżerów niższego poziomu, bo to oni de facto kierują pracownikami na miejscu.

Udostępnij