Bezrobocie.org.pl

Blog o biznesie, pracy i karierze

Finanse

5800 brutto ile to netto? Kalkulator pensji online

5800 brutto ile to netto? Kalkulator pensji online

Wynagrodzenia w Polsce mogą liczone wraz z uwzględnieniem wszelkich podatków (pensja brutto) lub kwotowo do wypłaty na rękę (pensja netto). To niestety rodzi często pewne komplikacje, stąd też warto korzystać z kalkulatora płac, który szybko przeliczy wartości brutto/netto – np. w tym przypadku będzie to kwota 5800 zł brutto.

Pensja 5800 zł brutto – ile to netto?  

Aby dowiedzieć się, ile z kwoty 5800 zł brutto zostanie nam do wypłaty na rękę, musimy wziąć pod uwagę wszelkie składki zdrowotne, emerytalne, chorobowe, rentowe, a także podatek dochodowy PIT. Szczegóły analizujemy poniżej.

Koszty pracownika

Przedstawiamy koszty ponoszone przez pracownika zarabiającego 5 800,00 PLN brutto:

 • kwota netto: 4 283,39 PLN
 • ubezpieczenie emerytalne: 566,08 PLN
 • ubezpieczenie rentowe: 87,00 PLN
 • ubezpieczenie chorobowe: 142,10 PLN
 • ubezpieczenie zdrowotne: 450,43 PLN
 • zaliczka na PIT: 271,00 PLN
 • kwota brutto: 5 800,00 PLN

Pracownik, który zarabia 5800 zł brutto miesięcznie, otrzyma na rękę 4 283,39 zł.

Koszty pracodawcy

W związku z zatrudnieniem pracownika, pracodawca ponosi szereg kosztów dodatkowych. W przypadku pensji 5 800,00 PLN brutto wyglądają one następująco:

 • kwota brutto: 5 800,00 PLN
 • ubezpieczenie emerytalne: 566,08 PLN
 • ubezpieczenie rentowe: 377,00 PLN
 • ubezpieczenie wypadkowe: 96,86 PLN
 • Fundusz Pracy: 142,10 PLN
 • FGŚP: 5,80 PLN
 • koszty pracodawcy: 6 987,84 PLN

Formy zatrudnienia

Istnieją trzy różne podejścia do zatrudnienia: umowa o pracę, umowa zlecenie i kontrakt B2B, z wyraźnymi różnicami między nimi.

Umowa o pracę

W przypadku umowy o pracę, mamy do czynienia z tradycyjną formą zatrudnienia, w której pracownik jest zatrudniany na stałe przez pracodawcę. Pracuje on według ustalonego harmonogramu i na określonym miejscu pracy, podlegając przepisom prawa pracy. Pracownicy na umowę o pracę korzystają z szerokiego wachlarza świadczeń socjalnych, takich jak płatny urlop, zasiłek chorobowy i ubezpieczenie społeczne. Taka umowa może być zawarta na określony lub nieokreślony czas, zależnie od potrzeb stron.

Umowa zlecenie

Umowa zlecenie, natomiast, oznacza umowę, w której osoba fizyczna lub firma (zleceniobiorca) podejmuje się wykonania konkretnych zleceń lub prac na rzecz zleceniodawcy. W tej formie zatrudnienia zleceniobiorcy cieszą się większą niezależnością niż pracownicy na umowę o pracę. Nie podlegają tak restrykcyjnym przepisom dotyczącym czasu pracy, a wynagrodzenie może być ustalane różnymi sposobami. Jednak osoby zatrudnione na umowie zlecenie nie mają dostępu do takiej gamy świadczeń socjalnych jak pracownicy i zazwyczaj muszą samodzielnie odprowadzać składki ubezpieczeniowe.

Kontrakt B2B

Kontrakt B2B (Business to Business) to umowa zawierana pomiędzy dwoma firmami lub przedsiębiorstwami, w której jedna strona (usługodawca) dostarcza usługi lub produkty drugiej firmie (klientowi). W tym przypadku nie ma zatrudnienia, a jedynie świadczenie usług lub dostarczanie produktów. Usługodawca działa na własny rachunek i jest odpowiedzialny za swoją firmę. Kontrakty B2B mogą przybierać różne formy, od umów na dostawę towarów po umowy na świadczenie usług konsultingowych czy technicznych. Osoby pracujące na podstawie kontraktu B2B zazwyczaj nie korzystają z ochrony prawa pracy ani świadczeń socjalnych, co sprawia, że są bardziej niezależne.


Zobacz również:

Udostępnij