Bezrobocie.org.pl

Blog o biznesie, pracy i karierze

Praca

4600 brutto ile to netto?

4600 brutto ile to netto?

 Jeśli jesteś pracownikiem zatrudnionym na umowę o pracę i zarabiasz 4 600 zł, z pewnością zetknąłeś się z pojęciem brutto i netto. Zapewne nieraz zadałeś sobie pytanie 4600 brutto ile to netto? Warto znać swoje zarobki netto, aby móc planować swoje wydatki i oszczędności. Sprawdzenie, ile rzeczywiście zarabiasz, pozwoli Ci na dokładniejsze ustalenie budżetu domowego. W tym artykule dowiesz się, ile 4600 zł brutto wynosi w przypadku wypłaty na konto. 

4600 brutto ile to netto? Znaczenie obliczania brutto netto

 Obliczanie wynagrodzenia netto to bardzo ważne zagadnienie dla każdego pracownika.  Kwota netto to stawka, którą faktycznie otrzymuje się na konto bankowe, po odliczeniu wszystkich podatków i składek. Dlatego też, umiejętność obliczania wynagrodzenia netto jest niezbędna, aby móc świadomie podejmować decyzje finansowe. Wysokość wynagrodzenia netto zależy przede wszystkim od wielkości wynagrodzenia brutto, ale także od wysokości podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Należy zwrócić uwagę na takie składowe wynagrodzenia jak premie, nagrody lub diety, o których często zapomina się w momencie obliczania wynagrodzenia netto. Dzięki odpowiednim obliczeniom można dokładnie wskazać, ile wyniesie nasze wynagrodzenie netto. Pozwali to z pewnością na planowanie lepszej strategii wydatków i oszczędzania pieniędzy. Obliczanie podstawy pensji – netto powinno być podstawową umiejętnością opanowaną przez każdego pracownika, któremu zależy skutecznym zarządzaniu swoim budżetem. Aby poznać wartości składowych pensji można skorzystać z kalkulatora wynagrodzeń online. Pozwala on szybko obliczyć koszty uzyskania przychodu związanego z pracą. W tym celu musimy określić wpierw rodzaj umowy, może to być umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenie czy umowa b2b (firma-firma) . Następnie należy wprowadzić kwotę brutto i zaznaczyć odpowiednie opcje. Posłużmy się przykładem, w którym uwzględnione będą następujące czynniki: 

 • umowa o pracę
 • praca w miejscu zamieszkania
 • stałe wynagrodzenie w każdym miesiącu
 • ukończony 26 rok życia
 • składka na FGŚP
 • stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe
 • ilość płatników upoważnionych do zmniejszania zaliczek na PIT: jeden
 • okres podatkowy: rok 2023

Otrzymamy rozliczenie w postaci:

 • ubezpieczenie emerytalne    448,96 PLN
 • ubezpieczenie rentowe    69,00 PLN
 • ubezpieczenie chorobowe    112,70 PLN
 • ubezpieczenie zdrowotne    357,24 PLN
 • zaliczka na PIT    146,00 PLN

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik jakie pracownik może zarobić „na rękę” wynosi 3 466,10 PLN. Okazuję się, że odpowiedź na pytanie 4600 brutto ile to netto jest skomplikowana i wymaga dosyć fachowej wiedzy, zwłaszcza w zawiłych sytuacjach pracownika.


Jak obliczyć wynagrodzenie netto z wynagrodzenia brutto

Obliczenie wynagrodzenia netto może być skomplikowanym zadaniem, szczególnie jeśli nie jesteśmy dobrze zaznajomieni z podatkami oraz składkami. W pierwszym kroku należy określić, jakie elementy wchodzą w skład naszego wynagrodzenia brutto. Zazwyczaj jest to pensja zasadnicza, ewentualnie tzw. dodatki (np. za pracę w nocy lub w godzinach nadliczbowych). Drugim etapem jest obliczenie kosztów pracodawcy, czyli ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych, Funduszu Pracy oraz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Następnie wyliczamy podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), który jest pobierany w zależności od naszej klasy podatkowej. Na końcu możemy obliczyć wynagrodzenie netto, czyli kwotę, którą otrzymujemy na ręce. Warto zwrócić uwagę, że kwota ta może się różnić w zależności od naszej sytuacji finansowej oraz krajowej legislacji. W Polsce przykładowo, w 2021 roku najniższa stawka podatkowa wynosi 17%, a koszty pracodawcy to około 23% wynagrodzenia brutto. W przypadku pytań lub niejasności najlepiej skonsultować się z księgowym lub doradcą podatkowym. 


Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

W Polsce każdy pracujący musi odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Jest to obowiązkowe i obligatoryjne dla wszystkich, którzy pracują na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie, o dzieło czy też prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. Składki te są odprowadzane przez pracodawcę lub przez samozatrudnionego z podatku dochodowego. Są one dzielone na dwie części, ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Składka na ubezpieczenie społeczne w 2021 roku wynosi 9,76%, a na ubezpieczenie zdrowotne – 9%. Razem dają to 18,76% i stanowią one spory odsetek z dochodu pracownika. Z tych środków finansowane są między innymi emerytury, renty czy zasiłki chorobowe dla pracowników i ich rodzin. W przypadku choroby lub wypadku, ubezpieczenie zdrowotne zapewnia dostęp do lekarzy i szpitali, a także pokrywa koszty leczenia lub rehabilitacji. Odprowadzanie składek jest ważne dla funkcjonowania obydwu systemów. Po osiągnięciu wieku emerytalnego, osoby, które odprowadzały składki na ubezpieczenie społeczne, są uprawnione do otrzymywania świadczeń emerytalnych. 

Udostępnij