Bezrobocie.org.pl

Blog o biznesie, pracy i karierze

Praca

4600 brutto ile to netto? Kalkulator płac online

4600 brutto ile to netto? Kalkulator płac online

Wynagrodzenia w Polsce mogą liczone wraz z uwzględnieniem wszelkich podatków (pensja brutto) lub kwotowo do wypłaty na rękę (pensja netto). To niestety rodzi często pewne komplikacje, stąd też warto korzystać z kalkulatora płac, który szybko przeliczy wartości brutto/netto – np. w tym przypadku będzie to kwota 4600 zł brutto.

Pensja 4600 zł brutto – ile to netto?  

Aby dowiedzieć się, ile z kwoty 4600 zł brutto zostanie nam do wypłaty na rękę, musimy wziąć pod uwagę wszelkie składki zdrowotne, emerytalne, chorobowe, rentowe, a także podatek dochodowy PIT. Szczegóły analizujemy poniżej.

Koszty pracownika

Przedstawiamy koszty ponoszone przez pracownika zarabiającego 4 600,00 PLN brutto:

 • kwota netto: 3 466,10 PLN
 • ubezpieczenie emerytalne: 448,96 PLN
 • ubezpieczenie rentowe: 69,00 PLN
 • ubezpieczenie chorobowe: 112,70 PLN
 • ubezpieczenie zdrowotne: 357,24 PLN
 • zaliczka na PIT: 146,00 PLN
 • kwota brutto: 4 600,00 PLN

Pracownik, który zarabia 4600 zł brutto miesięcznie, otrzyma na rękę 3 466,10 zł.

Koszty pracodawcy

W związku z zatrudnieniem pracownika, pracodawca ponosi szereg kosztów dodatkowych. W przypadku pensji 4 600,00 PLN brutto wyglądają one następująco:

 • kwota brutto: 4 600,00 PLN
 • ubezpieczenie emerytalne: 448,96 PLN
 • ubezpieczenie rentowe: 299,00 PLN
 • ubezpieczenie wypadkowe: 76,82 PLN
 • Fundusz Pracy: 112,70 PLN
 • FGŚP: 4,60 PLN
 • koszty pracodawcy: 5 542,08 PLN

Formy zatrudnienia

Istnieją trzy różne modele umów związane z pracą: umowa o pracę, umowa zlecenie i kontrakt B2B. Każdy z nich ma swoje unikalne cechy i warunki.

Umowa o pracę

Umowa o pracę to tradycyjna forma zatrudnienia, w której pracownik jest stałym pracownikiem pracodawcy. Pracownik podlega określonym regulacjom dotyczącym miejsca pracy, godzin pracy i innych przepisów prawa pracy. W ramach tej umowy pracownik ma dostęp do wielu świadczeń socjalnych, takich jak urlop płatny, wynagrodzenie za okres choroby i ubezpieczenie społeczne. Umowę o pracę można zawrzeć na stałe lub na czas określony, zgodnie z ustaleniami między stronami.

Umowa zlecenie

Umowa zlecenie to inna forma zatrudnienia, w której osoba fizyczna lub firma podejmuje się określonych zleceń lub prac na rzecz zleceniodawcy. W tym przypadku zleceniobiorca ma większą niezależność i nie jest tak ściśle kontrolowany, jak pracownik na umowę o pracę. Umowa zlecenie pozwala na bardziej elastyczne ustalanie wynagrodzenia, ale nie zapewnia takiego samego poziomu ochrony i świadczeń socjalnych, jakie dostają pracownicy.

Kontrakt B2B

Kontrakt B2B, czyli umowa między firmami (Business to Business), to umowa zawierana pomiędzy dwiema firmami lub przedsiębiorstwami. W tym przypadku nie ma mowy o zatrudnieniu, ale o świadczeniu usług lub dostawie produktów. Usługodawca działa jako niezależna firma i ponosi odpowiedzialność za swoje przedsiębiorstwo. W ramach kontraktów B2B, osoby nie korzystają z ochrony prawa pracy ani z tradycyjnych świadczeń socjalnych.


Zobacz również:

Udostępnij