Bezrobocie.org.pl

Blog o biznesie, pracy i karierze

Finanse

4000 netto ile to brutto? Kalkulator pensji online

4000 netto ile to brutto? Kalkulator pensji online

Wynagrodzenia w Polsce mogą liczone wraz z uwzględnieniem wszelkich podatków (pensja brutto) lub kwotowo do wypłaty na rękę (pensja netto). To niestety rodzi często pewne komplikacje, stąd też warto korzystać z kalkulatora płac, który szybko przeliczy wartości brutto/netto – np. w tym przypadku będzie to kwota 4000 zł brutto.

Pensja 4000 zł brutto – ile to netto?  

Aby dowiedzieć się, ile z kwoty 4000 zł brutto zostanie nam do wypłaty na rękę, musimy wziąć pod uwagę wszelkie składki zdrowotne, emerytalne, chorobowe, rentowe, a także podatek dochodowy PIT. Szczegóły analizujemy poniżej.

Koszty pracownika

Przedstawiamy koszty ponoszone przez pracownika zarabiającego 4 000,00 PLN brutto:

 • kwota netto: 3 056,96 PLN
 • ubezpieczenie emerytalne: 390,40 PLN
 • ubezpieczenie rentowe: 60,00 PLN
 • ubezpieczenie chorobowe: 98,00 PLN
 • ubezpieczenie zdrowotne: 310,64 PLN
 • zaliczka na PIT: 84,00 PLN
 • kwota brutto: 4 000,00 PLN

Pracownik, który zarabia 4000 zł brutto miesięcznie, otrzyma na rękę 3 056,96 zł.

Koszty pracodawcy

W związku z zatrudnieniem pracownika, pracodawca ponosi szereg kosztów dodatkowych. W przypadku pensji 4 000,00 PLN brutto wyglądają one następująco:

 • kwota brutto: 4 000,00 PLN
 • ubezpieczenie emerytalne: 390,40 PLN
 • ubezpieczenie rentowe: 260,00 PLN
 • ubezpieczenie wypadkowe: 66,80 PLN
 • Fundusz Pracy: 98,00 PLN
 • FGŚP: 4,00 PLN
 • koszty pracodawcy: 4 819,20 PLN

Formy zatrudnienia

Umowa o pracę, umowa zlecenie i kontrakt B2B to trzy różne podejścia do zatrudnienia, z wyraźnymi różnicami między nimi.

Umowa o pracę

Jest to tradycyjna forma zatrudnienia, w której pracownik zostaje na stałe zatrudniony przez pracodawcę. Pracownik pracuje według określonego harmonogramu i miejscu pracy, z podporządkowaniem się zasadom prawa pracy. Zatrudnieni na umowę o pracę korzystają z szerokiego zakresu świadczeń socjalnych, włączając w to płatny urlop, wynagrodzenie za okres choroby i ubezpieczenie społeczne. Umowa o pracę może być zawarta na czas określony lub nieokreślony, dostosowując się do potrzeb stron.

Umowa zlecenie

Umowa zlecenie, z kolei, oznacza umowę, w której osoba fizyczna lub firma (zleceniobiorca) podejmuje się wykonywania konkretnych zleceń lub prac na rzecz zleceniodawcy. W tym przypadku zleceniobiorca cieszy się większą niezależnością niż pracownik na umowę o pracę. Nie podlega tak restrykcyjnym regulacjom dotyczącym czasu pracy, a wynagrodzenie może być ustalane w różny sposób. Niemniej jednak, osoby zatrudnione na umowie zlecenie nie mają dostępu do takiej gamy świadczeń socjalnych jak pracownicy, a także zazwyczaj muszą samodzielnie odprowadzać składki ubezpieczeniowe.

Kontrakt B2B

Kontrakt B2B (Business to Business) to umowa zawierana pomiędzy dwoma firmami lub przedsiębiorstwami, gdzie jedna strona (usługodawca) dostarcza usługi lub produkty drugiej firmie (klientowi). To podejście nie obejmuje zatrudnienia, lecz świadczenie usług lub dostarczanie produktów. Usługodawca działa na własny rachunek i jest odpowiedzialny za swoje przedsiębiorstwo. Kontrakty B2B mogą przybierać różne formy, od umów na dostawę towarów po umowy na świadczenie usług konsultingowych czy technicznych. Osoby pracujące na podstawie kontraktu B2B zazwyczaj nie korzystają z ochrony prawa pracy ani świadczeń socjalnych, co sprawia, że są bardziej niezależne.


Zobacz również:

Udostępnij