Bezrobocie.org.pl

Blog o biznesie, pracy i karierze

FinansePraca

4200 brutto ile to netto?

4200 brutto ile to netto?

4200 brutto to wysoka kwota, która wzbudza zainteresowanie zarówno pracowników, jak i pracodawców. Jednakże, czy wiemy ile z tego zostanie nam na rękę? Warto pamiętać, że wysokość podatku dochodowego oraz składek ZUS wpływa na kwotę, jaką otrzymamy na konto. Jeśli nie znasz odpowiedzi na pytanie 4200 brutto ile to netto, koniecznie przeczytaj ten artykuł.

4200 brutto ile to netto? Oto jak obliczyć

Jeśli zastanawiasz się, ile wyniesie Twoje wynagrodzenie netto, mając informację o kwocie brutto, jest kilka prostych sposobów na obliczenie tej sumy. W przypadku kwoty 4200 brutto trzeba mieć na uwadze, że wysokość podatków lub składek zależy od wielu czynników, takich jak stan cywilny, ilość osób na utrzymaniu, wysokość składek zdrowotnych czy emerytalno-rentowych. Niemniej jednak, można przyjąć pewne orientacyjne wartości. Na przykład, przyjmuje się, że w przypadku pensji 4200 brutto w Polsce podatek dochodowy wyniesie około 22%, czyli około 924 zł. Trzeba też doliczyć składkę zdrowotną, która wynosi obecnie 9%, czyli około 378 zł. W ten sposób można obliczyć, że pensja netto wyniesie około 2898 zł.

Do bardziej precyzyjnego obliczenia można skorzystać z kalkulatora wynagrodzeń online. Umożliwia on rozliczenie dla wszystkich rodzajów umów takich jak: umowę o pracę, umowę o dzieło, umowę zlecenie czy umowa b2b. Należy mieć na uwadze, że kalkulator wynagrodzeń spełnia jedynie rolę informacyjną a podany wynik może się różnić się w zależności od indywidualnej sytuacji pracownika. Dostawca takiego narzędzie nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora, dlatego nie może służyć jaki dedykowany program do wyliczeń wynagrodzeń. Dlatego w przypadku wątpliwości warto porozmawiać z doradcą podatkowym lub sprawdzić informacje na oficjalnych stronach internetowych.  Przyjrzyjmy się przykładowemu rozliczeniu wynagrodzenia brutto 4200 zł do kwoty netto. Założymy następujące czynniki:

 •  praca w miejscu zamieszkania
 • stałe wynagrodzenie w każdym miesiącu
 • ukończony 26 rok życia
 • składka na FGŚP
 • stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe 1.67%
 • ilość płatników upoważnionych do zmniejszania zaliczek na PIT: jeden

Koszt pracownika dla miesięcznego wynagrodzenia 4 200,00 PLN brutto będzie następujący:

 • ubezpieczenie emerytalne    409,92 PLN
 • ubezpieczenie rentowe    63,00 PLN
 • ubezpieczenie chorobowe    102,90 PLN
 • ubezpieczenie zdrowotne    326,18 PLN
 • zaliczka na PIT    105,00 PLN

Po ich odliczeniu kwota netto wyniesie 3 193,00 PLN. Odpowiedź na pytanie 4200 brutto ile to netto, nie jest prostą sprawą i wymaga dosyć specjalistycznej wiedzy nawet w prostych kalkulacjach zarobków. 


Jakie kwoty są wolne od podatku dochodowego?

W Polsce istnieją określone kwoty, które są wolne od podatku dochodowego. W 2020 roku podstawowa kwota wolna od podatku wynosi 8 000 złotych rocznie. Oznacza to, że osoby zarabiające poniżej tej kwoty nie muszą płacić podatku. Dodatkowo w przypadku podatnika niepełnosprawnego, kwota ta wzrasta do 16 000 złotych rocznie. Istnieją także ulgi rodzinne, które pozwalają na zmniejszenie podatku dochodowego. Dla każdego dziecka do 18. roku życia przysługuje kwota wolna od podatku w wysokości 1 308 złotych w roku podatkowym 2020. Z kolei na drugie i kolejne dziecko kwota ta wynosi 1 404 złote. Ulga podatkowa przysługuje również za utrzymanie dziecka niepełnosprawnego – w tym przypadku kwota wolna od podatku wynosi aż 6 660 złotych w roku podatkowym 2020. W przypadku osób samotnie wychowujących dziecko, mogą skorzystać z ulgi podatkowej na dziecko, która wynosi 2 644 złotych. Warto wiedzieć, że te kwoty co roku mogą ulegać zmianom podczas przyjmowania ustawy budżetowej. Jednakże, kwoty te pomagają w zmniejszeniu obciążeń podatkowych i poprawie sytuacji finansowej wielu rodzin. 


Co zalicza się do kosztów uzyskania przychodu?

Koszty uzyskania przychodu to wydatki poniesione przez podatnika w celu osiągnięcia i zabezpieczenia jego źródła dochodów. Według polskiego prawa podatkowego kosztami uzyskania przychodu są wszelkie wydatki ponoszone w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej lub uzyskiwaniem przychodu ze stosunku pracy, zlecenia, umów cywilnoprawnych oraz działalności pozarolniczej. Do kosztów można zaliczyć m.in. składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, koszty uzyskania wykształcenia oraz koszty kształcenia zawodowego, koszty delegacji służbowych, pensję dla pracownika, składki na powszechne towarzystwo emerytalne, a także koszty podróży służbowych, zakup artykułów biurowych i innych materiałów niezbędnych do prowadzenia działalności. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej koszty uzyskania przychodu to również np. koszty zakupu towarów, materiałów i surowców, wynagrodzenie pracowników, opłaty za usługi księgowe i podatki. Ważne jest, aby pamiętać, że jedynie udokumentowane i rzeczywiście poniesione koszty mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, a więc są one podstawą do obliczenia podatku dochodowego. 

Udostępnij