Bezrobocie.org.pl

Blog o biznesie, pracy i karierze

Finanse

3450 brutto, ile to netto? Kalkulator pensji online

3450 brutto, ile to netto? Kalkulator pensji online

Wynagrodzenia w Polsce mogą liczone wraz z uwzględnieniem wszelkich podatków (pensja brutto) lub kwotowo do wypłaty na rękę (pensja netto). To niestety rodzi często pewne komplikacje, stąd też warto korzystać z kalkulatora płac, który szybko przeliczy wartości brutto/netto – np. w tym przypadku będzie to kwota 3450 zł brutto.

Pensja 3450 zł brutto – ile to netto?  

Aby dowiedzieć się, ile z kwoty 3450 zł brutto zostanie nam do wypłaty na rękę, musimy wziąć pod uwagę wszelkie składki zdrowotne, emerytalne, chorobowe, rentowe, a także podatek dochodowy PIT. Szczegóły analizujemy poniżej.

Koszty pracownika

Przedstawiamy koszty ponoszone przez pracownika zarabiającego 3 450,00 PLN brutto:

 • kwota netto: 2 682,07 PLN
 • ubezpieczenie emerytalne: 336,72 PLN
 • ubezpieczenie rentowe: 51,75 PLN
 • ubezpieczenie chorobowe: 84,53 PLN
 • ubezpieczenie zdrowotne: 267,93 PLN
 • zaliczka na PIT: 27,00 PLN
 • kwota brutto: 3 450,00 PLN

Pracownik, który zarabia 3450 zł brutto miesięcznie, otrzyma na rękę 2 682,07 zł.

Koszty pracodawcy

W związku z zatrudnieniem pracownika, pracodawca ponosi szereg kosztów dodatkowych. W przypadku pensji 3 450,00 PLN brutto wyglądają one następująco:

 • kwota brutto: 3 450,00 PLN
 • ubezpieczenie emerytalne: 336,72 PLN
 • ubezpieczenie rentowe: 224,25 PLN
 • ubezpieczenie wypadkowe: 57,62 PLN
 • Fundusz Pracy: 84,53 PLN
 • FGŚP: 3,45 PLN
 • koszty pracodawcy: 4 156,57 PLN

Formy zatrudnienia

Umowa o pracę, umowa zlecenie i kontrakt B2B to trzy różne formy zatrudnienia, z każdą z nich wiążą się swoje charakterystyczne cechy.

Umowa o pracę

Umowa o pracę to standardowa forma zatrudnienia, w której pracownik jest stałym pracownikiem pracodawcy. W ramach tej umowy pracownik pracuje na stałe w określonym miejscu i zgodnie z ustalonym harmonogramem pracy, a jego obowiązki podlegają rygorom prawa pracy. W przypadku umowy o pracę pracownik ma dostęp do szeregu świadczeń socjalnych, takich jak płatny urlop, wynagrodzenie za czas choroby i ubezpieczenie społeczne, co stanowi dodatkową ochronę pracownika. Umowa o pracę może mieć charakter stały (na czas nieokreślony) lub czasowy (na określony czas).

Umowa zlecenie

Umowa zlecenie to forma zatrudnienia, w której osoba fizyczna lub firma (zleceniobiorca) podejmuje się wykonywania określonych prac lub zleceń na rzecz zleceniodawcy. W przypadku umowy zlecenie zleceniobiorca ma większą niezależność niż w przypadku umowy o pracę, co oznacza, że nie podlega on surowym przepisom dotyczącym czasu pracy, a wynagrodzenie może być indywidualnie negocjowane. Jednak osoby pracujące na umowę zlecenie nie mają takich samych przywilejów socjalnych jak pracownicy na umowę o pracę, ponieważ muszą samodzielnie opłacać składki ubezpieczeniowe.

Kontrakt B2B

Kontrakt B2B (Business to Business) to rodzaj umowy zawieranej pomiędzy dwiema firmami lub przedsiębiorstwami, gdzie jedna firma (usługodawca) świadczy usługi lub dostarcza produkty drugiej firmie (klientowi). W takim przypadku nie mówimy o zatrudnieniu, lecz o świadczeniu usług lub dostawie produktów. Usługodawca działa na własny rachunek i ponosi odpowiedzialność za prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Umowy B2B mogą przybierać różne formy, w zależności od rodzaju usług lub produktów, które są przedmiotem umowy. W odróżnieniu od pracowników lub zleceniobiorców, osoby pracujące na podstawie kontraktu B2B nie korzystają z takiej samej ochrony prawa pracy ani świadczeń socjalnych.


Zobacz również:

Udostępnij