Home Finanse Wypełnianie PIT 36 – instrukcja i wyjaśnienia

Wypełnianie PIT 36 – instrukcja i wyjaśnienia

by Redakcja Bezrobocie.org.pl
Wypełnianie PIT 36

PIT to podatek dochodowy od osób fizycznych, gdzie podmiotem opodatkowanym jest jednostka. Może być on pobierany od rezydentów, którzy uzyskali przychody w Polsce, i osób niebędących rezydentami naszego kraju. Możliwe jest tu samodzielne lub wspólne rozliczenie. Istnieje możliwość rozliczenia podatników jako osób samotnie wychowujących dzieci.

Rozliczenie polega na złożeniu deklaracji podatkowej. Dopuszczalne jest rozliczenie w postaci podatku liniowego (PIT 36l), opodatkowanie ryczałtem dochodów ewidencjonowanych oraz przy zastosowaniu skali podatkowej. Najczęściej podlega rozliczeniu co miesiąc, jednak istnieją także deklaracje roczne. Coraz popularniejszą formą rozliczenia są tzw. e-pity. Na stronie gov.pl czeka na nas PIT w formie elektronicznej, który można po wypełnieniu przesłać mailowo lub złożyć w urzędzie skarbowym.

Rozliczenie PIT36 a działalność gospodarcza 

To coraz najpopularniejsza deklaracja podatkowa, którą składa się, kiedy rozliczamy swoje źródła dochodów rocznych. Deklaracja ta dotyczy tylko dochodów opodatkowanych przy zastosowaniu skali podatkowej 17 lub 32%. Jeżeli otrzymujemy tylko dochody zwolnione z podatku, nie składamy deklaracji podatkowej. Jeśli otrzymujemy dochody jako osoba do 26 r. życia z tytułu umowy zlecenia bądź o pracę, a ich suma nie przekracza kwoty 85.528 zł, jednak należy wtedy złożyć deklarację PIT; u tych pierwszych pobiera się podatek od całości dochodów, a od drugich – wyłącznie o tych uzyskanych na terytorium Polski.

Podatnicy prowadzący własną działalność powinni rozliczyć się na ogólnych zasadach za 2021 do dnia 2 maja 2022. 

pit 36

Kiedy wybrać PIT 36 jako formę rozliczenia źródła przychodów ewidencjonowanych ? 

Deklarację PIT 36 wybieramy, jeśli w danym roku prowadziliśmy pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną przy wykorzystaniu skali podatkowej lub działy specjalne produkcji rolnej. PIT ten wybieramy też, gdy uzyskujemy dochody ze źródeł krajowych, kiedy płatnik nie przekazuje informacji o wysokości naszych dochodów, ze źródeł zagranicznych bez pośrednictwa polskich płatników, a także z tytułu najmu, dzierżawy i tym podobnych umów. Deklaracja ta jest także przeznaczona dla nas, jeśli rozliczamy straty ze źródła opodatkowanego na zasadach ogólnych. 

Jeśli uzyskujemy inne dochody np. opodatkowane ryczałtem od dochodów ewidencjonowanych, będziemy składać dwie różne deklaracje, w tym PIT36. Musimy pamiętać o dochodach małoletnich dzieci – nadal rozliczamy się przez PIT36. Można też złożyć PIT jako osoba samotnie wychowująca dziecko. 

Jak rozliczyć się, gdy posiadamy firmę  za granicą? PIT36

Załącznik PIT-ZG składamy w przypadku, gdy uzyskujemy dochody z działalności zagranicznej. Jeśli posiadamy działalność w kilku krajach, do każdego drukujemy osobny formularz. W każdym załączniku należy uwzględnić wszystkie dochody z danego kraju. Formularz składamy odrębnie, nawet jeśli dokonujemy wspólnego rozliczenia z małżonkiem. Jeżeli całość dochodów zostaje zwolniona z podatku na terytorium Polski, a nie otrzymaliśmy tu dodatkowych dochodów, nie mamy obowiązku składania deklaracji.

pit rozliczenie

Jak należy rozliczyć się na ogólnych zasadach w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej? PIT36

W przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej powinniśmy złożyć załącznik PIT-B. Należy pamiętać też o zeznaniu podatkowym rocznych dochodów lub poniesionej straty wskutek posiadania i prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Jeżeli prowadzimy działalność gospodarczą razem z małżonkiem, każdy wypełnia formularz PIT osobno.

Jeśli prowadzimy kilka działalności gospodarczych lub posiadamy je w kilku miejscach, każdy ich rodzaj powinniśmy wykazać za pomocą osobnych formularzy. Im więcej posiadanych działalności, tym więcej odpowiednich formularzy należy złożyć.

Formularz ten składa się, gdy deklarujemy dochody kosztów i dochodów oraz straty spółki, której wspólnikiem jest płatnik lub w przypadku współwłasności małżonków. Jeśli posiadamy większą liczbę źródeł dochodów, dla każdego składamy osobny wniosek.

0 comment

Zobacz także

Zostaw komentarz