Bezrobocie.org.pl

Blog o biznesie, pracy i karierze

Biznes

Jak skutecznie odwołać się od decyzji ubezpieczyciela?

Jak skutecznie odwołać się od decyzji ubezpieczyciela?

Ubezpieczenie jest istotnym elementem w życiu, który często może uratować domowy budżet, a nawet zdrowie w sytuacji wypadku lub jego następstw. Niestety ubezpieczalnie często zaniżają wypłaty odszkodowań lub niedokładnie szacują straty poniesione podczas nieszczęśliwego wypadku na mieniu lub życiu, w niektórych przypadkach – odmawiają nawet jego wypłaty. W takiej sytuacji najlepszym sposobem uzyskania oczekiwanego odszkodowania jest odwołanie się od decyzji ubezpieczyciela.

Czy faktycznie istnieją przesłanki do odwołania się od decyzji?

Warto jest sprawdzić, czy faktycznie w danej sytuacji może przysługiwać odszkodowanie, oraz czy powinno ono być wyższe lub, czy jego zakres powinien być większy. Bezcelowe jest odwoływanie się od decyzji ubezpieczyciela gdy wysokość i zakres odszkodowania są adekwatne. Na początkowym etapie warto jest zasięgnąć opinii u specjalisty – na początku można zacząć od zwykłego mechanika (w przypadku szkody wyrządzonej na aucie), firmy budowlanej (w przypadku szkody w domu), lub lekarza (jeżeli jest to uszczerbek na zdrowiu). Kiedy specjalista potwierdzi nasze obawy – warto jest przejść do następnych kroków, w przeciwnym wypadku warto jest dowiedzieć się, dlaczego odszkodowanie nam nie przysługuje.

W jakim przypadku ubezpieczyciel może obniżyć wysokość odszkodowania lub całkowicie odmówić jego wypłaty?

W przypadku, gdy osoba wnioskująca o wypłatę odszkodowania przyczyniła się do zwiększenia szkody, kwota ubezpieczenia może ulec obniżeniu lub całkowitej odmowie wypłaty, często taki scenariusz można zauważyć, gdy wina jest po obu stronach.

Co trzeba zrobić, aby odwołanie się od decyzji ubezpieczyciela było skuteczne?

  • Po uzyskaniu informacji od specjalisty, że jest zasadność do odwołania się od decyzji ubezpieczyciela – warto jest zgromadzić dokumentację dotyczącą szkody – pomocne będą wszelkie dowody – zdjęcia, opinia rzeczoznawcy lub biegłego lekarza, niezależna opinia specjalisty, przykłady cen części, materiałów lub usług, które potrzebne są, aby naprawa przywróciła stan do tego sprzed uszkodzenia.

  • Dobrą praktyką jest przedstawienie zebranych dowodów prawnikowi, który pomoże w ewentualnej batalii sądowej z ubezpieczycielem. Wprowadzenie prawnika zajmującego się obszarem, którego dotyczy odszkodowanie pomoże w obraniu odpowiedniej taktyki oraz w sporządzeniu odpowiednich pism, które należy wysłać do ubezpieczyciela.

  • Z pomocą prawnika lub na własną rękę, należy sporządzić odwołanie, które powinno zawierać dane osoby pokrzywdzonej, takie jak imię, nazwisko, dane adresowe, oraz dane towarzystwa ubezpieczeniowego. Dobrą praktyką, która przyspieszy cały proces, będzie wskazanie numeru polisy ubezpieczeniowej oraz numeru szkody. Niezbędnym elementem będzie załączenie uzasadnienia odwołania się od decyzji, które zawierać musi wszystkie pozyskane dokumenty od biegłych lub rzeczoznawców, zdjęcia szkody oraz wyceny.

Mając już gotową dokumentację wraz z opiniami i pismem, należy przekazać je ubezpieczycielowi wybraną drogą wysyłki i uzbroić się w cierpliwość, bowiem rozpatrywanie takiego pisma może potrwać nawet do 30 dni.

 Materiał zewnętrzny

 

Udostępnij