Bezrobocie.org.pl

Blog o biznesie, pracy i karierze

Biznes

Fundusze unijne na rozwój biznesu i projekty społeczne: jak efektywnie wnioskować i wykorzystać dofinansowania?

Fundusze unijne na rozwój biznesu i projekty społeczne: jak efektywnie wnioskować i wykorzystać dofinansowania?

We współczesnym biznesie, w którym sukcesywnie rośnie presja konkurencyjna, a wymagania konsumentów stają się coraz większe i bardziej specyficzne, przedsiębiorcy muszą stale poszukiwać nowych strategii rozwoju. Inwestycje w innowacyjne pomysły i projekty pochłaniają jednak ogromne środki finansowe, znacząco przekraczające budżet wielu rodzimych firm. Nie oznacza to jednak, że tym samym ścieżka do innowacji jest dla nich całkowicie zamknięta. Jeśli bowiem przedsiębiorstwo ma ugruntowany plan na rozwój biznesu, skutecznym rozwiązaniem okazują się dostępne formy wsparcia finansowego z Unii Europejskiej. Jednocześnie warto pamiętać, że pozyskiwanie funduszy i dotacji unijnych to złożony proces wymagający wiedzy i doświadczenia. Sprawdź, jak skutecznie wnioskować o dofinansowanie na rozwój biznesu!

Pozyskiwanie funduszy i dotacji unijnych – szanse i wyzwania

Skuteczne pozyskanie dotacji unijnej to częstokroć wynik wzmożonej, kilkumiesięcznej pracy specjalistów i skrupulatnego zaplanowania każdego etapu tej skomplikowanej procedury. Pierwszym krokiem w procesie ubiegania się o dofinansowanie z Funduszy Europejskiej jest każdorazowo rzetelna analiza aktualnej kondycji firmy i zweryfikowanie jej indywidualnych potrzeb. Należy również ustalić rzeczywisty potencjał przedsiębiorstwa i przeanalizować je pod kątem warunków wybranego programu operacyjnego. Dzięki temu firma zyska pewność, że planowana inwestycja w wystarczającym stopniu spełnia postulat innowacyjności i wpisuje się w wymagane kryteria oceny.

W następnej kolejności należy zająć się modelowaniem projektu. To zatem czas na doprecyzowanie jego założeń, ustalenie kluczowych obszarów i priorytetów, a także dopasowanie koncepcji do wymagań konkretnego konkursu unijnego. Mając tak przygotowany projekt, można przejść do sporządzenia wniosku o dofinansowanie, czyli kluczowego etapu w procesie pozyskiwania funduszy i dotacji unijnych.

Skuteczny wniosek o dotację – na co zwrócić uwagę?

Wniosek unijny to w praktycznym zastosowaniu szczegółowy biznesplan, w którym muszą znaleźć się kluczowe założenia projektu unijnego wraz z precyzyjnym przedstawieniem spodziewanych rezultatów całego przedsięwzięcia. Jest to również podstawa do oceny projektu pod kątem jego zasadności i wykonalności. Firma, która chce mieć realną szansę na skuteczne pozyskanie pożądanego dofinansowania z UE, musi zadbać o kompletność, dokładność oraz wysoką merytorykę składanej aplikacji.

Do wniosku unijnego należy dołączyć również szereg dodatkowych załączników, w tym m.in. analizę finansową, szczegółowy harmonogram projektu unijnego, kosztorys, a także studium wykonalności przedsięwzięcia. Wniosek powinien zostać wypełniony na przeznaczonym do tego formularzu, który jest dostępny na oficjalnej stronie internetowej wybranego programu operacyjnego. Następnie aplikacja zostaje poddana ocenie formalnej i merytorycznej, gdzie skrupulatnie analizowana jest treść projektu, zgodność jego założeń z wytycznymi programu oraz potencjał wykonalności planowanej inwestycji. Weryfikacja wniosku może zająć nawet do trzech miesięcy.

Opracowanie przekonującego wniosku o dofinansowanie to priorytet dla wszystkich firm ubiegających się o środki unijne. Od poziomu szczegółowości i rzetelności tego dokumentu zależy bowiem to, czy przedsiębiorca otrzyma ostatecznie pożądane dofinansowanie na rozwój swojego biznesu.

Materiał zewnętrzny

Udostępnij