Bezrobocie.org.pl

Blog o biznesie, pracy i karierze

Finanse

Zmiany uszczelniające w podatkach

Zmiany uszczelniające w podatkach

Ministerstwo Finansów po raz kolejny wprowadziło zmiany podatkowe mające na celu utrudnienie stosowania nadużyć związanych z podatkiem VAT. W związku z tym wprowadzono trzy zmiany: biała lista VAT, ograniczenia zwolnień z VAT w handlu internetowym oraz nowe zasady wystawiania faktur do paragonów.

Biała lista VAT

Biała lista VAT to instrument, który pojawia się z dniem 1 września 2019 roku. Jest to rejestr podatników VAT dostępny w Internecie. Można tam sprawdzić, czy dany podmiot jest czynnym płatnikiem VAT, czy w przeszłości urząd skarbowy odmawiał rejestracji albo czy była ona wznawiana. Wyszukiwanie w tym rejestrze jest szybkie i proste. Można szukać po numerze nip, regon albo wpisując nazwę firmy. Główny jednak cel tego rejestru to danie możliwości sprawdzenia numeru rachunku bankowego przedsiębiorcy. Obecnie podatek VAT może być przelewany tylko na zgłoszone do urzędu skarbowego konto firmowe. Jest to szczególnie ważne wtedy, gdy przedsiębiorca płaci innemu przedsiębiorcy kwotę wyższą niż 15000 zł. Gdyby przelał je na inne konto to wtedy nie będzie mógł tej kwoty zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu a dodatkowo może być pociągnięty do solidarnej odpowiedzialności razem z dostawcą w razie wystąpienia zaległości w płatnościach VAT. Przedsiębiorcy robiąc teraz zakupy mają, więc osobisty interes w tym, żeby sprawdzać czy przelewają pieniądze na odpowiednie konto kontrahenta.

Zmieniają się także zasady wystawiania faktur do paragonów

Zmiana ta ogłoszona obecnie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku. Chodzi o to, że nie będzie można wystawić faktury do paragonu, na którym nie ma numeru NIP nabywcy. W związku z tym, każdy przedsiębiorca w momencie zakupu musi od razu określić się czy występuje, jako konsument czy jako płatnik. Będzie to szczególnie ważne dla tych podmiotów, które ewidencjonują sprzedaż z użyciem kas fiskalnych, które nie mają możliwości wydrukowania numeru NIP. W takiej sytuacji po wyraźnej deklaracji nabywcy będącego przedsiębiorcą należy pominąć ewidencję na kasie a w jej miejsce od razu wystawić fakturę.
Z początkiem września wchodzą także duże zmiany związane ze zwolnieniami z VAT. Dotyczy to głównie handlu internetowego. Ze zwolnienia nie skorzystają już firmy sprzedające towary elektroniczne, elektryczne, sprzęt RTV i AGD. Podobnie ze zwolnienia nie skorzystają podmioty sprzedające kosmetyki i części samochodowe. Zmiana te obejmie również firmy windykacyjne i factoringowe.

Wszystkie wprowadzone regulację mają na celu zmniejszenie skali wyłudzeń podatku VAT. Niestety będą one dość uciążliwe dla przedsiębiorców, bo pociągają za sobą konieczność wykonywania nowych obowiązków. W szczególnie zaś trudnej sytuacji znajdą się na przykład małe firmy, które do tej pory sprzedawały kosmetyki, bo przejście na VAT może im się w ogóle nie opłacać.

Udostępnij