Home Biznes Podstawowe wiadomości o spółce z o.o. w organizacji

Podstawowe wiadomości o spółce z o.o. w organizacji

by Redakcja Bezrobocie.org.pl

Według art. 11 kodeksu spółek handlowych spółka z o.o. w organizacji ma cechy tzw. ułomnej osoby prawnej, podobnie jak np. spółka jawna. Może zatem być stroną umów, nabywać prawa, w tym nieruchomości i wszelkiego rodzaju prawa rzeczowe.

Do spółek kapitałowych

Spółek w organizacji dotyczą przede wszystkim trzy artykuły k.s.h. : 11, 12 i 13. Są one adresowane do spółek kapitałowych w organizacji jako takich, zatem i do spółki z o.o. i do spółki akcyjnej w organizacji. Wyłącznie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji dotyczą artykuły 161-163 kodeksu. Duże znaczenie ma odesłanie normatywne zawarte w paragrafie 2 artykułu 11 k.s.h. Wynika z niego, że do spraw nieuregulowanych bezpośrednio stosuje się odpowiednio (zatem nie wprost, lecz po dokonaniu koniecznych modyfikacji) przepisy k.s.h dotyczące spółki z o.o. już zarejestrowanej.

Spółka z o.o. w organizacji

Spółka w organizacji ma już swoją firmę, która winna zawierać tymczasowe dodatkowe określenie „w organizacji” (art. 11 par. 3 k.s.h.). Taka spółka nie jest jednak odrębnym typem podmiotu gospodarczego, gdyż nie wyliczono jej w art. 1 kodeksu, który zawiera wyczerpującą listę typów spółek handlowych (zasada numerus clasus spółek handlowych).
Spółka z o.o. w organizacji może być scharakteryzowana jako podtyp spółki z o.o. o charakterze przejściowym. Różni się od swej „finalnej formy” brakiem wpisu do KRS, a co za tym idzie brakiem osobowości prawnej w „pełnym” znaczeniu tego słowa. Specyficzne jest również uregulowanie sposobu jej reprezentacji oraz odpowiedzialności za zobowiązania kontraktowe zaciągnięte w jej imieniu oraz z czynów niedozwolonych. Przejście ze spółki w organizacji do spółki „pełnej” odbywa się na zasadzie kontynuacji – na spółkę zarejestrowaną przechodzi całość praw i obowiązków z etapu organizacyjnego. Można powiedzieć, że to ten sam podmiot w różnych stadiach rozwoju.

Zobacz więcej podobnych artykułów na wordpress-wdrozenia.pl

0 comment

Zobacz także

Zostaw komentarz